Nieuw volkslied bij Radio 4 Klassiek in Bossche bieb

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-02-2013 | Gewijzigd op: 21-02-2013
Bericht: Nieuw Brabants volkslied
Het nieuwe Brabantse volkslied, zoals dat op de Radio 4 klassiekdag in de  Bossche bibliotheek is ontstaan:


Stadschroniqueur Eric Alink.

foto © roland brouwer,  16  mei 2011.

Wei is niet enkel grazig land
wei is geen woord met hekken
wei is jij, ik, hij en zij
is komen- nooit vetrekken
Meierij Baronie, Kempenland
polders,  Peel en parken
knussig knorrend kneuterland
van vette lach en reuzelrand
het vadsen van het varken

Land van mazen de de Maas
van ik keuvel en kom boven
waar we de heimwee naar weleer
nog meer dan Christus loven
Reik uit elke dakkapel
raak de hemel
vergeet de hel
de Brabantse ziel een oven
niets kan haar vlammen doven

Aardappeleters en Jheronimus Bosch
feesten in de Tuin der Fusten
drink uit je ziel, slaap op het mos
laat kwel en kommer rusten
hier dooft 's avonds elke plicht
Valt gloeilampgloed en lentelicht
op liefde lot en lusten
nooit doet Brabant ogen dicht
tot zacht klinkt  'Welterustûh'

Houdoe jas aan of doe d'm uit?
vat stoelen, doorbreek het zwijgen
mais en maizena bindt ons hier
mâr ge kunt ôk koffie krijgen
Begin en eindig elke reis
op zand en klein- dit paradijs
met Brabants recht van overpad
want hier is elke mens een schat
blijf graven naar oew eigen

Tekst Eric Alink [paginastadschroniqueur Eric Alink]
Het nieuwe lied werd ter plekke in de Bieb voor het eerst door Capella Pratensis gezongen.

Stadschroniqueur Eric Alink.
foto © paul kriele
, 19 januari 2011. 


Bericht: Kort [gedeeltelijk] verslag van Radio 4 in Bossche bieb.

Woensdag 20 februari 2013 -de gehele dag- zond  Radio 4 Klassiek uit vanuit de Stadsbieb aan de Hinthamerstraat. Daar kwamen persoonlijkheden, artiesten, musici en muzikanten voorbij.
De opzet van Radio 4 is/was met uitzendingen-op-locatie meer luisteraars te trekken. De dag begon met een ontbijt  voor een 30-tal ingeschrevenen. De eerste gast was Commissaris der Koningin Wim van de Donk.
 


Sfeerplaatje vanuit de Biebzaal, waar de eerste toehoorders aan een ontbijt zaten met de eerste gast van die dag, Commissaris Wim van de Donk.
Presentatrice tot 09.00 uur was Margriet Vroomans
.

foto © paul kriele, 20 februari 2013.
 

Wim van de Donk mocht zijn zegje doen over de fusie en de door het kabinet opgelegde samengaan van kleine gemeenten naar 100.000 inwoners. Van de Donk was het met het laatste niet eens maar de fusie, zoals die aanstaande is voor Maasdonk met Nuland en Geffen naar [deels] Oss of Den Bosch, daar is hij een groot voorstander van.
Maar Van de Donk las allereerst het nieuws uit de regionale kranten voor.

Ook waren er sfeergeluiden vanuit een doodstille St.Jan, maar bedoeld werd het opleidingscentrum voor priesters, het 'St.Janscentrum', aan de Papenhulst, waar een van de studenten, binnenkort priester, geïnterviewd werd.

 Presentator Margriet Vroomans interviewt voormalig hoofdredacteur van het Brabants Dagblad Tony van der Meulen. Het Veghelse accordeonduo 'Toeac' [Two accordeon].

foto's © paul kriele, 20 februari 2013. 

Voormalig hoofdredacteur van het Brabants Dagblad  en columnschrijver, Tony van der Meulen, kon zich als Fries uitlaten wat men van de Bosschenaren en Brabant vindt. Steeds werd door de gastsprekers gecorrigeerd dat het hier toch zo gezellig en Bourgondisch zou zijn. En dat de Bosschenaren graag wat te laat komen. Dat sloeg uiteraard op het Bosch kwartiertje.
Maar Den Bosch is ook een stad van dienstverlening en handel, met slechts één fabriek [Heineken]. Dat werd door de journalist ook even aangetipt. Als heikele onderwerpen speelden het puthuis op de markt en het theater dat aan de Parade komt, twee spraakmakende aspecten die de politiek bezig houden.

Nog een gast, chroniqueur Eric Alink is bezig met het schrijven van een nieuw Brabants volkslied. Dat is er feitelijk niet. Wel dat van Guus Meewis en dat van Hertog Jan.  Maar het is tijd voor een nieuwe melodie en tekst., aldus Alink. Om half twaalf moet het klinken,  tezamen met de pianist Laurens de Man en de Bossche muziekgroep Cappella Pratensis. 

Ondertussen kwamen er  van Martijn Grimmius reportages binnen vanuit Bakker De Groot, het carillon van de  Sint Jan, de Markt en de Parade. Ook stadsbeiaardier Joost van Balkom -derde generatie- liet zijn talenten horen.

Pianist Laurens de Man
Laurens de Man uit Rosmalen had de unieke gelegenheid gehad voor zijn orgelexamen op het orgel van de St.Jan te mogen oefenen en daar ook aansluitend examen te mogen doen. 'Het was er toen dood stil,  alleen de geluiden van buiten drongen er in door,' aldus De Man.

Stadschroniqueur Eric Alink legde aan Clairy Polak uit wat zijn functie in de stad is.

foto © paul kriele, 20 februari 2013.


.Eric Alink  is aangesteld door het stadsbestuur van wie hij bij zijn werk carte blanche krijgt. 'Ik ben bezig met het vastleggen van het lot en het leven van de gewone sterveling,' aldus Alink.  'Bij gelegenheid [jubilea, herdenkingen] ga ik ook nog wel eens op een zeepkist staan.'
En over het volksklied zei Alink onder meer  '..een volkslied is een vloek of een zegen. Maar in deze tijd van weinig middelen van samengaan in de maatschappij, gaan we toch op zoek naar meer cohesie.' Al daartoe door Polak aangespoord, meldde de crhroniqueur al vier regels van 'zijn' volkslied. De twee middelste zijn: 'Wij is geen woord met hebben, wij dat is wij, jij en zij..'.

Voor en na Alink speelde Cappella Pratensis muziek van oude, bewaarde, muziekschriften.
De uitzending duurt nog tot 19.30 uur en komt dan deels uit restaurant Proeverij Klassiek.
In het laatste blok zit ook burgemeester Ton Rombouts.


Terug naar boven