Toegang Coffeeshops uniformeren aan andere Brabantse gemeenten

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-04-2019 | Gewijzigd op: 03-04-2019
In een brief dd. 3 ap[ril 2019 bericht de gemeente over gedogen van coffeeshops en de handhaving op dit gebied [Opiumwet].
Als gevolg van afspraken in het Bestuursakkoord kunnen door aanpassing van de wetgeving  ook niet ingezetenen [die langere tijd in ons land wonen/verblijven] toegang hebben tot een coffeeshop. De shops melden wel dat er vaak  overlast wordt ervaren van niet ingezetenen zijnde arbeidsmigranten. Hen wordt volgens het lopend I-criterium de toegang geweigerd. 
De exploitanten stellen voor het criterium daarom te verruimen  met het vragen van een geldige  zorgpas, een uitreksel Basisregistratie en een recente [maximaal 3 maanden oude] loonstrook.
B&W willen volgens het Bestuursakkoord het beleid parallel laten lopen net de andere B5 gemeenten.