Onthulling nieuw beeldje van pastoor De Kroon in De Pijp...

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2014 | Gewijzigd op: 23-04-2014
Zaterdagmorgen 19 april 2014 werd in de tuin van de voormalige pastorie van St. Pieter, waar alleen nog het Sint Petrusbeeld aan die binnenstadsparochie herinnert, een nieuw exemplaar van 'Pastoor De Kroon' onthuld.
Dat ging met terugblikken op de St. Pieterskerk en pastoor De Kroon en op de bekende volksbuurt de Pijp gepaard. Bij de ceremonie waren famieileden van De Kroon *en oud-bewoners van De Pijp aanwezig.
Na de toespraken volgde in de tuin van de voormalige pastorie de onthulling en de inzegening door kapelaan Patric Kuis.

* Over familie De Kroon zie onderaan artikel.

Voorzitter van de Werkgroep Het Kleine Monument geeft kapelaan Patric Kuis eerst nog een uitleg van de taferelen op het console van het bronzen beeldje, dat gemaakt is door Jean en Marianne Bremers [r.] . Over het beeldje hangt nog de kapelaanshoed met een paarse stropdas.

foto's © paul kriele, 19 april 2014.

In zijn inleidende toespraak ging Nort Lammers, de voorzitter van de Werkgroep Het Kleine Monument, die de initiatiefnemer was voor de herplaatsing van het bronzen, benadrukt dat het 25 jaar geleden is dat uit woede over de gang van zaken rond monumenten, met name rond het beeld van St. Pieter, de werkgroep is opgericht. Dus we staan vandaag op een historische plek, speciaal voor deze werkgroep, sprak Lammers.
Lammers noemde daarna een rits namen van aanwezigen, van wie we specifiek de oud-Pijpbewoners of hun nazaten noemen: Somers, de zoon van de Kikvorschendirigent Jan Somers, Marietje Hoeflaken-van den Bosch, dochter van een sigarenmaker uit de Lange Tolbrugstraat 19, en ook nog een lid van de familie Lommers. Zij allen hebben ook de aanzet gegeven tot het eerste beeldje van pastoor de Kroon, dat in 2009 de dupe werd van diefstallen van bronzen beelden in de stad.
Een eervolle vermelding kreeg wijlen Lambert van Dartel, bekend ontwerper van carnavalswagens, beeldhouwer en illustrator. Van Dartel ontwierp dat beeldje dat in 1974, tijdens een reünie van Pijpbewoners werd onthuld.

   
-Boven: De toespraken door Nort Lammers en Piet van Leeuwe van de Werkgroep Het Kleine Monument, waarin verwezen werd uiteraard naar pastoor De Kroon en evenzeer naar de in 1972 gesloten St. Pieterskerk en naar diens naamgever de H. Petrus wiens beeld in de pastorietuin staat [rechts]. eft.
-Rechts: Dit St. Petrusbeeld is afkomstig uit de nis in de voormalige Sint Pieterskerk, die in 1982 werd gesloopt.

foto's © paul kriele, 19 april 2014. 
 

Hierna volgde in de tuin van de pastorie de onthulling door wethouder Huib van Olden tezamen met Marietje Hoeflaken-van den Bosch.

Wethouder Huib van Olden: beeldje terug in veilige haven
Huib van Olden vond het eer om met de oud-bewoners van De Pijp deze ceremonie te mogen doen. ‘Ik zie het ook als een symbool van de gemeente dat wij niet ver af staan van de Bossche samenleving.’ Daarop ging Van OIden in op het feit dat dit het tweede beeldje is. ‘Je kunt het zien dat het weer een veilige haven heeft gekregen. Het is nu terug in zijn omgeving. Dat het weg was heeft met eigenlijke onveiligheid te maken waarin we allemaal wel eens een moment in verkeren.

Kapelaan Patrick Kuis gaf de zegen
In zijn toespraak benadrukte Patrick Kuis de rol van pastoor Jan de Kroon, die dichtbij de mensen stond en voor hen aanwezig was op moeilijke momenten, zoals bij ziekte of bij ontslag. Kuis:’De taferelen op het console beelden die kerk en De Kroon te midden van de mens uit. Daar kunnen wij als priester nog een voorbeeld aan nemen,’ sprak Kuis, die pastoor De Kroon neerzette als een echte herder die zorg had om zijn schapen. ’Pastoor De Kroon had ontzag voor de mensen. Hij is in armoede uit het leven weggejaagd.’
In een anekdote legde Kuis uit wat de betekenis was van de kapelaanshoed - dat was duidelijk- maar waarom er ook een paarse stropdas bij hing? ‘Die stropdas duidt op de traditie dat jongeren jaars op de priesteropleiding van de neomisten, die daags voor hun wijding staan, de paarse stropdas wordt doorgeknipt…Dat was het teken dat zij zichtbaar zullen staan in de maatschappij.’

   
-Boven: De toespraak door kapelaan Patrick Kuis.

-Rechts: De onthulling door wethouder Huib van Olden tezamen met oud-bewoonster van de Lange Tolbrugstraat, Marietje Hoeflaken -Van den Bosch.

-Rechts: De inzegening van het bronzen beeldje [het tweede intussen].

foto's © paul kriele, 19 april 2014.
 

Mariënhage, een Refugiehuis dat kantoorpand is geworden
Gastheer van deze locatie, Hans Becks van Becks Management Consulting gaf aan het slot van de ceremonie een inzicht in het historische gebouw, dat in 1522 gebouwd is als refugiehuis van de abdij Mariënhage. Becks liet doorschemeren dat juist diens compagnon Jacques Willaarts, die door ziekte verhinderd was, voor de inzegening om Patrick Kuis, de kapelaan die in de stad geliefd en bekend is, had gevraagd.
Becks bedankte en complimenteerde de Werkgroep met dit initiatief. ‘Wat zij doen is van een bijzondere waarde. U draagt bij aan het historisch aspect van deze historische stad Den Bosch,’ aldus Becks, die daarna een toost uitbracht op de pastoor en op de werkgroep Het Kleine Monumenten de gasten uitnodigde voor een rondleiding door het bijna vijf eeuwen oude pand.
   
 De gastheer van de locatie, die gelegen is naast het pand [refugiehuis Mariënhage] Hans Beck. Mede namens compagnon Jacques Willaarts gaf Becks onder meer een uitleg van dit- bijna vijf eeuwen oude- monument.  
Ceremoniemeester Piet van Leeuwe [van de werkgroep] bedankte met een boeket het kunstenaarsechtpaar Marianne en Jean Bremers uit Helvoirt.

foto's © paul kriele,19 april 2014.
 

Helemaal op het einde dankte Piet van Leeuwe van de werkgroep met een boeket Jean en Marianne Bremers de makers van Pastoor De Kroon.

>>Meer over de St. Pieterskerk  op Bossche encyclopedie

Familie De Kroon
Twee zussen Magda Peeters en Magda Van Kinderen. De mijnheer is een ook afstammeling van hun opa Gerard op de oude familiefoto hieronder. In de familie hebben zij een 'ouwe heeroom', dat is een broer van pastoor Jan de Kroon en een 'jonge heeroom', hij is een zoon van Gerard.
De Magda's zijn de kleinkinderen van Gerardus de Kroon en Maria Magdalena Nuijens.

Pastoor De Kroon  zoon van Jan Llaurens de Kroon [1834-1906] en Adriana van de Wal [1835-1907]
Johannes Jospehus de Kroon, geboren op 12 maart 1879, werd na een priesteropleiding van 1890-1905 op 17 juni 1905 tot priester gewijd en het jaar daarop, op 15 oktober 1906, aangesteld tot kapelaan in de Sint Pieter.
Kopie van een oude familiefoto van de overgrootouders Jan Laurens de Kroon en Adriana van de Wal [gehuwd op 30 juni 1864].
Links staat pastoor Jan de Kroon *12 maart 1879] en rechts broer Gerard de Kroon [*1 september 1876] van wie de zussen [midden in en links op de rechter foto] afstammelingen zijn. Gerard had acht kinderen. Een van hen is hun moeder.

De Kroon was [vanaf 1917] geestelijk adviseur van de r.k. Werklieden Vereeniging en later [vanaf 1925] geestelijk adviseur van de Bossche Diocesane r.k. Werkliedenbond. \
Zijn benoeming tot pastoor van de St. Pieter volgde op 21 mei 1926. Daarnaast was De Kroon redacteur van 'Het Huisgezin' en van het Maandschrift 'Liturgie'.
Op 17 augustus 1951 werd hem als pastoor eervol ontslag verleend en volgde diens aanstelling tot  rector van het St. Carolusziekenhuis, wat hij was tot 1 mei 1962.
Pastoor de Kroon overleed op 2 febrauri 1963 en hij ligt begraven op het kerkhof 'De Wingerd' in Vught.

Terug naar boven