Bomen komen, platanen gaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-06-2003 Na een inspectie door Beheer Openbare Ruimte blijkt dat in de stad acht bomen moeten worden gekapt: 2 dode eiken Concordialaan, 1 dode populier in de Brussellaan, drie omgewaaide populieren aan de Crevecoeur, 1 plataan op het Anne Frankplein, nog een witte esdoorn op Bastion Vught en een kastanje in de Casinotruin. De laatste drie gemelde bomen krijgen in het najaar een vervanger.
Daarentegen wijst de gemeente [Beheer Openbare Ruimten] nog eens op de aanplant van 600 bomen in het afgelopen voorjaar. Toen zijn langs het Noordelijk Fietspad [fietsroute Maaspoort-binnenstad] 140 bomen aangeplant. Ook de fietsroute Orthensedijk [fort Orthen] kreeg meer accentuering met 56 bomen. En langs de Harendonkweg, waar het bomenbestand door de iepziekte was geteisterd, zijn er 320 linden en eiken bijgekomen.
Volgend jaar zal binnen dit project ‘Bomen in de stad’ de Orthensedijk-Heinisdijk worden afgemaakt en komt de Zandzuigerstraat aan de beurt.