't Bosch verliest z'n bomen

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-04-2008 | Gewijzigd op: 20-07-2008
In maart vorig jaar gingen er 58 bomen en in december ruim 200 bomen tegen de grond en in dit voorjaar zijn er al weer tientallen bomen uit het Bosch van de hertog verdwenen. Het kappen gaat door.

Het vroegtijdig kappen/snoeien van bomen in de tuin van het Noordbrabants Museum kwam in het voorjaar van 2007 in opspraak toen een eeuwen oude beuk en een magnolia het zouden begeven. De architect -Hubert Jan Henket - van de nieuwbouw van het SM's in de museumtuin verlegde de fundering, zodat de wortels van deze bomen gespaard zullen blijven.
Bomen langs tracé Randweg  op Isabellalaan/Reutsedijk tegen de grond. 
foto © paul kriele, 11 maart 2008.
Toekomst 50 m hoge kastanje in museumtuin kritiek. 
foto © paul kriele, 31 mei 2008.
Bomen in de Beurdsestraat tbv flat op locatie Heijmanskantoor leggen het loodje.
 foto © paul kriele, 21 maart 2007. 

Recentelijk dienden omwonenden bezwaren in tegen de bomenkap langs het Drongelens kanaal en op de Heun voor de nieuwe Randweg. De gemeente had haast omdat de kap voor het broedseizoen moest gebeuren. En vandaag dinsdag 2 april 2008 zijn er een stel bomen rondom het voormalige Arrondissement aan de Beurdsestraat verdwenen. Op de [ook al verdwenen] Kemelsharenhoek met de Zuidwal komt een - door Heijmans te bouwen - appartementenblokhuizenblok.
Ook 'de krant' liet via artikelen en een ingezonden brief de commotie rond het verdwijnende Bossche bomenbestand merken.

Op 2 april 2008 en ook weer 10 juni 2008  stelde Judith Hendrickx in de raadscommissie vragen over deze kap. Hendrickx wil so wie so dat er bij de lopende bouwplannen meer rekening wordt gehouden met bomen. 'Groen en bomen behoren tot de bevoegdheid van het College,' aldus Hendrickx, die ook gaat aftasten of de raad haar voorstel wil steunen het groen te verankeren in nieuwbouwplannen.