Alles over -Bossche - bomen

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-04-2008 | Gewijzigd op: 05-02-2013
Berichten over bomen [kappen/verplaatsen] de geschiedenis van de Bossche bomenstad 
en een wandeling in parken en over de stadswallen.
Een zich stabiliserende pagina hoewel er in een stad met -wellicht 40.000 bomen - steeds veel bomen komen en gaan.

Berichten
Meer onderin op deze pagina staat een -historisch - verloop van de Bossche bomen.
't Bosch verliest z'n bomen 2 april 2008.
Gemeente kapt op korte termijn 217 bomen 16 december 2007
Platanen Rouppe vd Voortplein gekortwiekt 27 maart 2007.
58 bomen tegen de grond 11 maart 2007.
Bomenkap in Museumtuin ter discussie/ augustus/ begin september 2006
Bomenwandeling Groenendaal -7 september 2004
Koningslinde voor Amalia [6 april 2004]
Koninklijke bomen
Bomen komen, platanen gaan
Grootschalige kap op Bastion Oranje
2. historie
3. bomenwandeling
----------------------------------------------
't Bosch verliest z'n bomen 2 april 2008.
In maart vorig jaar gingen er 58 bomen en in december ruim 200 bomen tegen de grond en in dit voorjaar zijn er al weer tientallen bomen uit het Bosch van de hertog verdwenen. Het kappen gaat door.
Het vroegtijdig kappen/snoeien van bomen in de tuin van het Noordbrabants Museum kwam in het voorjaar van 2007 in opspraak toen een eeuwen oude beuk en een magnolia het zouden begeven. Architect Henket van de nieuwbouw van het SM's in de museumtuin verlegde de fundering, zodat de wortels van deze bomen gespaard zullen blijven.
Recentelijk dienden omwonenden bezwaren in tegen de bomenkap langs het Drongelens kanaal en op de Heun voor de nieuwe Randweg. De gemeente had haast omdat de kap voor het broedseizoen moest gebeuren. En vandaag dinsdag 2 april 2008 zijn er een stel bomen rondom het voormalige Arrondissement aan de Beurdsestraat verdwenen. Op de [ook al verdwenen] Kemelsharenhoek met de Zuidwal komt een - door Heijmans te bouwen - appartementenblokhuizenblok.
Ook 'de krant' liet via artikelen en een ingezonden brief de commotie rond het verdwijnende Bossche bomenbestand merken.
Vanavond -2 april 2008 - stelt Judith Hendrickx in de raadscommissie vragen over deze kap. Hendrickx wil so wie so dat er bij de lopende bouwplannen meer rekening wordt gehouden met bomen. 'Groen en bomen behoren tot de bevoegdheid van het College,' aldus Hendrickx, die ook gaat aftasten of de raad haar voorstel wil steunen het groen te verankeren in nieuwbouwplannen.

De binnentuin van het kantoorpand Beurdsestraat .   foto' s © paul kriele, 2 april 2008.

Gemeente kapt op korte termijn 217 bomen  16 december 2007. 
Of vanwege ziekte, maar meer nog vanwege reconstructiewerkzaamheden en de aanleg van de Randweg gaan er ruim 200 bomen tegen de grond:136 bomen bij de Vughterweg en Isabellalaan en op de Westwal/St.Janssingel nog eens ruim 70 bomen. Na aanleg van de Randweg worden er ‘diverse bomen’ herplant en na reconstructie singel en Westwal worden daar meer bomen [o.a. iepen en solitaire bomen] herplant

De Hongaarse zilverlinde op het St.Janskerkhof .

foto © gerard monté  


Platanen Rouppe vdVoortplein gekortwiekt 27 maart 2007.
Rond 25 maart 20067 zijn een aantal platanen op het Rouppe van de Voortplein gekortwiekt. Normaal gesproken groeien deze bomen weer flink aan.

foto © gerard monté, 25 maart 2007.

58 bomen tegen de grond 11 maart 2007.  
De plantsoenendienst van de gemeente Den Bosch gaat om uiteenlopende redenen 58 bomen kappen. Het gaat om [Italiaanse] populieren, dennen, berken eiken, esdoorns en een acacia. Deze bomen hebben stormschade geleden, zijn ziek, door wortelvoet of gas lekkage en verrot. De te kappen bomen staan in Rosmalen Gele Hoeve, ’t Ven, en op de Markt aldaar, of in Empel, Engelen, de Vliert [Prins Hendrikpark], Hekellaan, Werfpad/talud Diezebrug], in de Kruisstraat Rosmalen en in Bokhoven.In de stad staan circa 40.000 bomen. Telkens als er eentje gekapt wordt moet er een vervanger komen.   

Bomenkap en bouwplan nieuwbouw Museum in Museumtuin opnieuw in de raad  6 september 2006.   
In de raadsvergadering van gisterenavond kwam door een spoedberaad [Groen Links] de onverwachte bomenkap in de tuin van het Noordbrabants Museum bekritiseerd. Provincie ging zonder vergunning een reeks bomen kappen. Inmiddels is daarover - zo bleek in het debat - een verontschuldiging bij de gemeente binnengekomen.
De bomen moeten plaats maken voor de nieuwbouw SM’s en uitbreiding Nbmuseum. Om enkele oude bomen te sparen is, zoals uit rapporten van boomverzorger Pius Floris blijkt, de fundering enigszins verlegd. Maar volgens de bezwaarmakers zijn de wortels van de rode beuk [1835] en de tulpenboom [1835] zo uitgedijd en met elkaar verweven, dat ze, ondanks aanpassingen van de nieuwbouw, toch het loodje zullen leggen. Woordvoerder van de bewoners, advocaat Juul van de Voort, dient alsnog een bezwaarschrift in tegen de vergunning voor de bomenkap. De discussie over de procedure, de boomkapvergunning en de uiteindelijke instemming van de raad met het bouwplan, staat nu voor eind september 2006 gepland. 

Bomenwandeling Groenendaal

Op zondag 19 september en zondag 3 oktober 2004 vinden er wederom historische wandelingen plaats langs Bossche bomen. Dit keer staat de Begraafplaats Groenendaal op het programma .De aanvang is 17.00 uur Ingang tegenover Fort Orthen.

Koninklijke bomen
De zilverlindes krijgen vaak het predikaat 'koninklijk' wanneer ze - ter herinnering aan een geboorte of jubileum van een [nieuw] lid van het koninklijk Huis - worden geplant..
In de stad staan/stonden enkele bomen die aan vorstelijke personen herinner[d]en. Bij de troonsbestijging van koningin Wilhelmina, de grootmoeder van Beatrix in 1898, bij de geboorte van prinsesje Juliana [1909] en bij de vijftigste verjaardag van koningin Beatrix [1988] zijn bomen in de stad geplant.

De zgn. Wilhelmina -linde- boom op de Citadel.
foto © paul kriele, 5 februari 2013.

De koninklijke bomen die eertijds op het Wilhelminaplein en Julianaplein stonden zijn verdwenen. Op het Emmaplein staat nog wel een gedenkwaardige boom nabij het H. Hartmonument.
Binnen de wallen van de Citadel houdt al meer dan honderd jaar een Wilhelminalinde stand [zuid-oostelijk talud.]
In de Casinotuin, werd al op 27 januari 1988 een linde geplant. Die boom kreeg op 30 april daaropvolgend het predikaat 'koninklijk'. Maar het eerste exemplaar werd door vandalisme geveld. Er staat inmiddels een vervanger. Bron: 'Ge kunt me nog meer vertelle..' 1989 Hoofdstuk 'Tuinen ten toon'.

Amalia zilverlinde geplant  7 april 2004.
De situatie op Bastion Oranje waar alleen nog de medewerkers van de BOR [Beheer Openbare Ruimte], Gerrit van Kessel en Kees Smits aanwezig zijn en de dragline machinist Gerrit van Genderen van de firma Ad Hofmans. Het was woensdag 7 april 2004 kort voor tienen en guur en koud. Het verkeer in en om Den Bosch zat vast..
Hierboven
: Even na tienen, de [proef-]planting van de zilverlinde met medewerkers van de BOR, Kees Smits en Gerrit van Kessel in oranje pak en op de dragline Gerrit van Genderen.
Links hoofd BOR Harrie Jansma in gesprek met fotograaf Marc Bolsius.

foto's © paul kriele, 7 april 2004.

 

Woensdagmorgen 7 april 2004/10 uur werden door Gerrit van Genderen en Kees Smits van de BOR met behulp van draglinemachinist van de firma Ad Hofmans uit Hedel een acht meter hoge boom geplant. Het ging om een zilverlinde die ter ere van de geboorte van prinses Amalia een plaatsje kreeg op Bastion Oranje. Het was een proefplanting voordat de genodigden zouden komen. De kinderen van de basisschool Het Bossche Broek lieten het echter afweten, ook Jetty Eugster, de wethouder o.a.van Beheer Openbare Ruimte, kwam- nog niet- opdagen.
De boom stond er eenmaal en de journalisten o.a. van Bastion Oranje en van het Brabants Dagblad die er wel waren, schoten hun plaatje en stapten daarna op. 

De zilverlinde is aangeboden door Helicon Opleidingen MBO 's-Hertogenbosch die aandacht vraagt voor de opleiding Bloem & Vormgeving.
Vestigingsmanager P. Bastiaansen was wel aanwezig.


foto © paul kriele, 23 april 2004.

Tekst op later geplaatste plaquette
Helicon opleidingen heeft
op 7 april 2004 de
gemeente 's-Hertogenbosch
deze Koningslinde de
Tilia Europea 'Palida'
aangeboden ter gelegenheid van
de geboorte van Catharina Amalia
en de komst van MBO groen Onderwijs
naar ' s-Hertogenbosch.

Amalialinde geplant  6 april 2004.
Den Bosch plant woensdag 7 april 2004 een ‘Amaliaboom’ op Bastion Oranje. Deze ‘koningsboom‘ is een 8 meter hoge koningslinde van circa 15 jaar die wordt aangeboden door Helecon Opleiding MBO ‘s-Hertogenbosch. Het is een promotie rond de eigen opleiding voor Bloem & Vormgeving. Bij deze ceremonie zijn ook de kinderen van de basisschool Het Bossche Broek uitgenodigd. Het is een traditie om bij koninklijke geboorten een koningslinde te planten. Daar staan [stonden] er al enkelen in de stad, o.a. op Emmaplein, Wilhelminaplein en op een van de zuid-oostelijke taluds van de Citadel. Door het overlijden van prinses Juliana is in veel steden de nationale boomplantdag van 24 maart verschoven. Dat festijn vond in de stad al op 31 maart plaats voor de Openbare Basisschool De Hoeven in Rosmalen.  

Bomen komen, platanen gaan   18 juni 2003.
Na een inspectie door Beheer Openbare Ruimte blijkt dat in de stad acht bomen moeten worden gekapt: 2 dode eiken Concordialaan, 1 dode populier in de Brussellaan, drie omgewaaide populieren aan de Crevecoeur, 1 plataan op het Anne Frankplein, nog een witte esdoorn op Bastion Vught en een kastanje in de Casinotruin. De laatste drie gemelde bomen krijgen in het najaar een vervanger.
Daarentegen wijst de gemeente [Beheer Openbare Ruimten] nog eens op de aanplant van 600 bomen in het afgelopen voorjaar. Toen zijn langs het Noordelijk Fietspad [fietsroute Maaspoort-binnenstad] 140 bomen aangeplant. Ook de fietsroute Orthensedijk [fort Orthen] kreeg meer accentuering met 56 bomen. En langs de Harendonkweg, waar het bomenbestand door de iepziekte was geteisterd, zijn er 320 linden en eiken bijgekomen.
Volgend jaar zal binnen dit project ‘Bomen in de stad’ de Orthensedijk-Heinisdijk worden afgemaakt en komt de Zandzuigerstraat aan de beurt.

Bomen snoeien   zomer 2001.
In de loop van het jaar 2001 zijn langs- met name- de Van der Does de Willeboissingel- enkele bomen gesnoeid. Het gaat om de gouden regens die er staan en door de storm kwetsbaar zijn geworden. De gesnoeide bomen geven een geamputeerde aanblik, maar kenners weten dat de kale takken snel weer aangroeien.

Grootschalige kap op Bastion Oranje  18 maart 2001.
De gemeente begint morgen in plantsoenen, op bastions en langs singels rigoureus bomen te kappen. Op Bastion Oranje zullen twintig bomen het loodje moeten leggen!
Het gaat om twee monumentale bomen aan de noord-westzijde en een serie acacia’s op de zuid-westranden en nog wat kleinere exemplaren. De redenen zijn aantasting door schimmels, gescheurde takken of stammen en houtrot.
Hoewel het kappen al eerder is gemeld, was het grote aantal op één locatie nog niet inzichtelijk.
Nog vóór 31 maart- einde plantseizoen- wordt geprobeerd vervangende bomen te planten.

Bastion Oranje waar op 22 maart 2001
een aantal bomen werden gerooid en/of gesnoeid.
foto' s © paul kriele, 22 maart 2001.

Schoonmaak in bomenbestand  28 januari 2001.
Door zwammen, stormschade of wortelrot moeten zestien monumentale bomen en zeven beeldbepalende bomen worden gekapt. Dat is na onderzoek gebleken. Op 40.000 bomen in de stad als ‘s-Hertogenbosch mis je er 22 niet. Er gaan er wel eens ziek of bomen komen op een andere manier aan hun eind. ‘Bovendien’, zal bomenkenner Theo Grimm zeggen:’That’s live’.
Een aantal staat in de eerste stadplantsoenen en op bastions die rond 1880 aan de zuidrand van de stad werden aangelegd. Dat gebeurde na opheffing van de vestingwerken toen grond van domeinen terugging naar de gemeente.
Voor sommige bomen komen andere in de plaats. Op de Van der Doessingel worden zeven esdoorns en twee wilgen vervangen.
In de rij lindenbomen in het Nachtegaalslaantje heerst de Tonderzwam. Op korte termijn wordt er een boom omgezaagd ter voorkoming van verdere aantasting. Voorlopig komen er geen jongere exemplaar voor in de plaats.
Volgens een van de plantsoenwachten was hem verteld er al ver vóór de oorlog langszij de Casinotuin een rij lindenbomen [leilindes] heeft gestaan.
p.s. Vier jaar geleden [1996] werden om dezelfde reden ook al veertien min of meer monumentale bomen omgezaagd.
inleiding
's-Hertogenbosch is de stad van hertog Hendrik die er een jachtslot had en in de omliggende bossen zijn jachtgebied. Maar eerst was er Orthen en overigens ook Empel. 's-Hertogenbosch werd- naar nu meer algemeen wordt aangenomen- in 1196 gesticht tussen Dommel en Aa, op een hoger gelegen zandrug, de huidige noordzijde van de Markt. De officiële stichtingsdatum is overigens nog steeds 1185...

Een kijkje in de binnentuin van het NbM gezien vanaf de Mortel. Middenin die tuin staat een rode beuk *die door boomverzorger Pius Floris wordt geschat op 1850. Ook de hulstbomen langszij de Mortel, die met hun takken over de muur hangen, zouden in die tijd zijn aangeplant.

foto © gerard monté, 13  juli 2000.

Volgens Rob de Vrind zijn deze fagus sylvatica [beuk] en de Fagus sylvatica purperea [ rode beuk] van 1850.
Noordbrabants Museum
In de tuin van het Noordbrabants Museum staan: een vleugelnoot, tulpenbomen, beuken en eiken.
De tuin behoorde bij het gouvernementspaleis, de woning van de gouverneur, vanaf 1850 Commissaris van de Koningin geheten.
Dr. Jan de Quaij, dr. C. Kortmann en als laatste Jan van der Harten, hebben daar gewoond.
Sedert 1985 heeft het de bestemming van Noordbrabants Museum.
de oudjes
De bomen die er nu in de stad staan zijn beslist geen eeuwen oud. De oudste staan op Bastion Oranje en in de Casinotuin, zo bleek in 1996 bij onderzoek. Het gaat om esdoorns, de rode of de bruine beuk en platanen. Het boek 'Monumentale bomen in Nederland' geeft de oudste bomen aan in ons land. In die uitgave is slechts een beperkt Bosch' hoofdstukje opgenomen.
2. historie
De Bossche oudjes: een plataan op Bastion Oranje. De bomen die op dit bastion zijn geplant moeten dateren van na de sloop van 'de molen van Bax'. De aanleg is tussen 1880 en 1890 gebeurd. Op dit bastion staan ook nog een esdoorn. Een rode beuk in de Casinotuin [1830], en bij de IJzeren Vrouw een suikeresdoorn. De overige zes zijn van rond 1860-1870.
Het zwembad 'De IJzeren Vrouw' maakte deel uit van het Prins Hendrikpark. Dat werd aangelegd in 1935 in het kader van de werkverschaffing. De oudere bomen zijn ook in de periode rond 1935 geplant. 
p.s. Hopelijk is in de actualiteit, boom en informatie niet omgezaagd....

Helaas zijn vier jaar geleden veertien monumentale bomen wel omgezaagd. De reden was dat door -soms onzichtbare- aantasting van zwammen de situatie onveilig werd. De stad vatte in 1996 het plan op om gedurende de eerste tien jaar voor ruim 1 miljoen gulden boomonderhoud te gaan plegen, wat ook betekent instandhouding, zoals gemeenteambtenaar H.de Hoog me toen zei.
Rob de Vrind in zijn 's-Hertogenbosch zeldzaam groen' : Op Bastion Oranje staan onder meer een Noorse esdoorn [acer platanoides], een gewone esdoorn [acer pseudo plantanus] .

Wederom de tuin van het Noordbrabants Museum, maar dan gezien vanaf het Oud Bogaardenstraatje. In de muur is de steen, afkomstig uit de buitenmuur van de Vughterpoort, zichtbaar. Vooraan nieuwe aanplant, achterin steekt de honderdvijftig jaar oude, rode beuk boven alles uit.

foto © gerard monté, 13 juli 2000.

Nog geen vijf jaar later komt de gemeente met het plan het bomenbezit te gaan uitbreiden. Orthenseweg, Kooikersweg, de Vlijmenseweg, de rivieren/kanaaloevers en de Pettelaarseweg en de Rietveldenweg krijgen weer bomenrijen. Ook voor dit tien jarenplan is een miljoen gulden uitgetrokken.
Een eeuw geleden waren Parklaan en Hekellaan plantsoen. Tot in de jaren vijftig [Hekellaan] en zestig [Parklaan] stonden daar nog monumentale iepenbomen. Eentje hield er stand: op het rondeel van de Parklaan en op de Hekellaan zijn er nog een paar.
Tot 1949, toen de traverse nog oostelijk door de stad liep, zagen de Koninginnenlaan en de Koningsweg er ook lommerrijk uit. Een H.Hartbeeld [van Julianaplein naar Emmaplein] werd verplaatst en plantsoenen en bomenrijen vielen aan het verkeer ten offer.
Overigens herinnert de naam Koninginnenlaan [meervoud] aan het bezoek dat koningin Emma en haar dochter Wilhelmina omstreeks 1895 aan Den Bosch brachten.

Op de stadwallen en de nabij gelegen plantsoenen zoals in de Hekellaan, Bastion Antonie** en in de Casinotuin staan de meest oude bomen van rond 1880, sommigen zelfs van 1850. Deze Plataan staat bij de ingang van het Vonk-en Vlamterrein aan de Hekellaan.

foto © gerard monté, januari 2000.

Alles bij elkaar schat men dat er in Den Bosch- bij vallen en opstaan -circa 40.000 bomen staan. Want, een storm [juli 1984] of de iepziekte [1986] en ander virussen bedreigen het bomenbestand. Dat is nu eenmaal de natuur, zo constateert Theo Grimm die naast vinoloog ook een bomenkenner genoemd kan worden. Grimm vindt de Hongaarse zilverlinde op het St.Janskerkhof een van de mooiste Bossche bomen. Die staat op een bijzonder mooie plek, wordt goed verzorgd en hij bepaalt mede het beeld van de Hinthamerstraat.

Bastion St. Antonie: een plataan en een rode beuk. Maar de laatste is inmiddels gekapt omdat hij -waarschijnlijk- aangetast was door de honingzwam.

foto © gerard monté, 23 juli 2000.

Op het eind van de Hekellaan is Bastion St. Antonis gelegen. 
Even daarvoor, net met de hoek naar het rugbyveld, staat een zilverlinde. Het is herinneringsboom aan het huwelijk van prinsens Juliana en Bernhard Von Lippe Biesterveldin 1937.
Deze [Tilia Tomentosa] , met een omtrek van 500 cm en een hoogte van 25 meter, is het dikst geregistreerde exemplaar in de Noord-Brabant.
Waarschijnlijk is de onderstam van een Hollandse linde die vaak sterker zijn dan de zilverlinden.
** Bastion St.Anthonie: Rob de Vrind geeft aan dat op Bastion Sint Antonie een plataan [acer ifolia] de beuk [fagus sylvatica] en een linde [Tilia tomentosa] staan.


In de Casinotuin zijn rond 1885 bomen geplant. De naam herinnert aan de sociëteit die aan de Papenhulst was gevestigd en waarvan de Vereniging Sociëteit Casino nog een restant is.
De beelden -de Wachters- die vooraan zijn geplaatst is een cadeau van de bankiers F. van Lanschot aan de stad.

foto © gerard monté, 23 juli 2000.

 

De Casinotuin was tot eind achttiende eeuw een vuilstortplaats. Voor de opheffing van de status van vestingstad bezat het Rijk [Domeinen] stukken grond- merendeels grenzend aan de vestingwerken en stadspoorten.
Dat was ook zo in het Nachtegaalslaantje waar de vroegere functie van Museum Het Kruithuis herinnert aan de militaire functie van dit gebied. Door grondruil kwam omstreeks 1880 dat terrein aan de gemeente, maar het Rijk heeft er zowel een rijks-HBS als een rijks-Gymanisium neergezet. 
De omsloten Casinotuin behoorde bij de sociëteit Casino gevestigd in de eerste stadsschouwburg op het eind van het Nachtegaalslaantje westzijde.
Rob de Vrind schrijft dat in de Casinotuin Nachtegaalslaantje] een paardekastanje staat de aesculus hippo castanicum en dateert van 1860.

't Plantsoen
Nadat de stad haar vestingstatus verloor door het aannemen van de vestingwet [1874] keerden de vestingwerken en de grond daarlangs gelegen terug naar de gemeente. In opdracht van de gemeente richtte tuinarchitect J.M. Marechal tussen 1880 en 1890 deze, langs Zuidwal en Hekellaan gelegen, stroken in. Ter hoogte van de Hekellaan kreeg dat deel de naam van 't Plantsoen. Ouderen Bosschenaren spraken nog lang van: ik woon in 't Plantsoen, als zij de Bethaniëstraat e.o. bedoelden.

Overige lokaties:
Op de Hekellaan vermeldt Rob de Vrind: een plataan [plantanus acerifolia] en een catalpa [catalpa ovata]van 1890.
Dan nog op het Emmaplein: de zwarte populier en een paardekastanje
op de van de Weeghensingel: platanen [platanus acerifolia] van omstreeks 1890
In de mgr. Diepenstraat, langszij de IJzeren Vrouw: een populier van 1910
Langs de Vughterweg zijn rond 1900 platanen [platanus acerifolia] aangeplant.

Gezicht op de Vughterweg met zijn platanen [plantanus acerifolia].
Boven links Oostelijk en rechts de Westelijke parallelweg.


foto's © herman van boxtel, 22 november 2003.

Nachtegaalslaantje
De bomenrij langszij het Nachtegaalslaantje zijn linden Deze bomen lijden aan rotting door de zgn. Tonderzwam. Oorspronkelijk waren het leilindes.
De grond was vóór 1874 van de Domeinen. Daarom is het begrijpelijk dat langs dit laantje na 1885 een rijks-HBS en rijks-Gymnasium zijn gebouwd. Sterker nog: uit de tijd van de vestingwet herinnert de manege, eerst een open mange later [1900] plaats makend voor een gesloten manege. Dit gebouw is inmiddels verheven tot museum Het Kruithuis [tijdelijk]. 

Een wel zeer oude en ook erg omvangrijke boom is de kastanje die al 130 jaar stand houdt op het parkeerterrein aan de Clarastraat.
De kastanje met een omvang van 4,5 meter behoorde bij de tuin van mr. P. Loeff, woonachtig in de Hinthamerstraat 141 tegenwoordig een opvangtehuis voor daklozen.


foto © gerard monté, 23 juli 2000.

Nog een markant gebouw in de buurt van het Nachtegaalslaantje is het voormalige Casino. Dat was de naam voor een sociëteit met dans-en toneelzalen en een tennisbaan. De sociëteit verhuisde- na de brand in de stallen van de cavalerie in 1935 naar de Parade. In 1974 is dat gebouw gesloopt en op 16 oktober 1976 opende het nieuwe Casino, tegenwoordig Theater aan de Parade.

  De boom op het St.Janskerkhof aan de zijde Hinthamerstraat is een Hongaarse linde.

foto © gerard monté, 23 juli 2000.

Grimm merkt al relativerend nog eens op, dat er ook vaak veranderd wordt. De vraag rijst bij mij of het omhakken tbv nieuwe aanplant niet teveel een modegrill is. Wat bepaalt dat de gemeente elk jaar die grote uitgaven moet doen?, aldus Grimm die wel eens rondleidingen geeft op de vestingwerken. Hij hoopt dat de bomen in die plantsoenen gerespecteerd worden en de vestingwerken niet een te overdreven aandacht zullen krijgen.
In de Choorstraat staat aldus Rob de Vrind een plataan van omstreeks 1850 de platanus acerifolia.

Op de foto rechts de synagoge waarvan de hoofdingang tot 1935 via de Mortel bereikbaar was.
Links de orangerie van het gouvernementpaleis. Aan deze zijde van de tuin van het gouvernement had het NbM in 1984 de nieuwbouw derde fase gepland die echter nimmer is doorgegaan. De bomen zijn merendeels hulstbomen, die dateren van 1835 !

foto © gerard monté, 13 juli 2000.
 

Naamgeving de Mortel:
De Mortel is afgeleid van een bestaande topografische naam voor het landgoed ten oosten van de Oude Hulst. Nog voordat de Prins Bernhardstraat in 1939 werd aangelegd was de Mortel aan die zijde de enige uitval van de stad in zuid/westelijke richting. Tot die tijd sloten de gebouwen van de Zuid-Nederlandsche Drukkerij de huidige doorgang tussen Spinshuiswal en Zuidwal af.
Aan de Mortel stond de gelijknamige kazerne, sedert najaar 1993 een wooneenheid.

De gemeente kwam eind maart in ieder geval met dit miljoenenplan, omdat zij,door het rijk opgelegd, de plicht heeft bomen te onderhouden en in stand te houden vanwege het stellen van aansprakelijkheid bij calamiteiten.
Aanleiding voor dit artikel was de nieuwe bomennota die het College dinsdag 28-3-2000 heeft aangenomen.
3. Bomenwandeling
Theo Grimm, en voorheen ook [wijlen] Jo Hendriks [voor het IVN], organiseeret wandelingen langs Bossche bomen. Theo Grimm heeft telefoonnummer 6135809.

bron: Theo Grimm, Ge kunt me nog meer vertelle... en Gemeente afd. Beheer & Openbare Ruimte. Boek Monumentale Bomen in Nederland dat nog vermeldt de gele trompetboom van 1890 die staat aan de Hekellaan. Volgens het boek is dit de dikste soort in Nederland. Dankzij opmerkingen van Jo Hendriks zijn enkele onvolkomenheden rechtgezet.


Terug naar boven