Aanpak Orthensweg/Aartshertogenlaan v/a 13 april/dan ook bomenplant

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-01-2020 | Gewijzigd op: 20-01-2020
Zoals het bericht van 16 januari 2020 aankondigt komen er meer bomen in de stad en vooral langs lanen en wegen.
Dat sluit aan bij het project Orthenseweg/Aartshertogenlaan, waarin is opgenomen een reconstructie van het kruispunt met de Akeleistraat en het maken van een doorsteek even voorbij restaurant Metpopole naar het winkelcentrum Orthenpoort. Dat alles is bedoeld om de chaos op de parallelweg van de Orthenseweg op te lossen en de Akeleistraat van verkeer te bevrijden.
Dat karwei begint rond 13 april 2020, zoals een woordvoerder van de gemeente meldt. 
 
......
-Boven: De Orthenseweg vanaf het  kruispunt met
de Aartshertogenlaan [onder] en Akeleistraat [boven].
- Hieronder:  De ovonde [thv Metropole] ,waar het verkeer vanaf de Orthenseweg voortaan naar het winkelcentrum Orthenpoort kan afslaan. 

Ook de nieuwe bomenrijen zijn erop aangeduid. 
...............


Zie ook artikel van 5 juli 2019 met uitleg van de  reconstructie Orthenseweg en de bomenplant. 


Bericht van 16 januari 2020 Meer bomen in de stad
Komende weken plant de gemeente rond de 200 nieuwe bomen langs de Maastrichtseweg, Vlijmenseweg, Onderwijsboulevard, Zandzuigerstraat, Orthenseweg, Bruistensingel, Empelseweg, en de Treurenburg. Hier komen nieuwe laanbomen. Dat zijn bomen die geschikt zijn om te plaatsen langs wegen en straten vanwege hun grootte. Deze bomen maken onderdeel uit van een vergroeningsplan dat moet zorgen voor extra vergroening in
in de komende jaren. 

Vergroening
Bij hert veranderen van het klimaat beseft de gemeente dat Vergroening tot  één van de maatregelen behoort. Zo is de gemeente bezig met het vergroenen van schoolpleinen. Samen met inwoners wordt bekeken hoe de wijken meer kunnen vergroenen. Daar weten ze goed de plekken waar extra bomen gewenst zijn. 
Naast bomen langs wegen, worden ook kleine bosjes aangeplant, zoals de Tiny Forest, een dichtbegroeid bosje van 250-400m ² dat bedoeld is om de biodiversiteit in het stedelijk gebied te versterken, maar ook als prettige plek voor mens en dieren [vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren].
De aanplant genbeurt samen met het IVN en wijkbewoners.

Er zijn in de wijken en het buitengebied verschillende kleine bosjes aangeplant. Bijvoorbeeld aan de Aartshertogenlaan, het Fladerackenpark, Harendonksplekske en aan de Engelsedijk. Komend jaar komen er in ieder geval nog drie bij. Aan het Maasoeverpad, bij sportpark Maliskamp en het Eikenburgbos.
Het is allemaal bedoeld om naar het doel klimaatbestendig in 2050 toe te werken.

Terug naar boven