Gemeente: Meer aandacht en regels voor bomen

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-10-2009
Paardenkastanje in de museumtuin.

foto © frank donders, 5 mei 2009.
Sfeerbomen in het Prins Hendrikpark.

foto © herman van boxtel, 26 juni 2009.

Op verzoek van Groen Links ['Het Bosch van de Hertog'] en omdat het huidige beleid verouderd is, komt de gemeente met een nieuw bomen - beleids -plan  en een  bomenverordening. Het nieuwe beleid heeft gevolgen voor de gemeentelijke bomen, ook voor bomen van anderen worden nieuwe regels opgesteld.
Nieuw is dat bewoners, bedrijven, woningbouwverenigingen of projectontwikkelaars ook met een bomenbeleid te maken krijgen. 
Bomen worden ingedeeld in drie categorieën: monumentale bomen, structuurbomen en sfeerbomen. Verder wordt de waarde van de boom gebruikt bij afwegingen over de boom.

Wat verandert er?
- Een nieuwe bomenverordening vervangt de regels voor kappen uit de Algemene Plaatselijke Verordening.
- Een kapvergunning wordt beoordeeld op een vast aantal punten.
- Regels ten aanzien van herplant en compensatie zijn opgesteld.
- Bij (bouw-)ontwikkelingen worden er regels gesteld ten aanzien van behoud van waardevolle bomen en de aanplant van nieuwe bomen.
- Kappen van bomen om reden van overlast gebeurt alleen als de overlast groter is dan de boomwaarde.

Monumentale bomen: Waardevolle bomen wordt de ruimte gegeven zich verder te ontwikkelen.
- Er zijn criteria opgesteld voor monumentale bomen op basis waarvan het College een lijst van monumentale bomen vaststelt.
- Voor een monumentale boom wordt slechts in bijzondere gevallen een kapvergunning verleend.
- Voor particulieren die een monumentale boom hebben is het mogelijk om een bijdrage voor onderhoud van de boom te krijgen vanuit het bomenfonds.
Sfeerbomen
- De huidige leeftijdsgrens van 50 jaar voor de kapvergunningsplicht wordt een omtreksgrens van 100 cm.
- Sfeerbomen in achtertuinen van woningen zijn straks kapvergunningvrij.
Structuurbomen
- Belangrijke boomstructuren zijn aangewezen. Voor elke structuurboom is een kapvergunning nodig.
- Aangewezen gebieden waar voor elke boom een kapvergunning nodig is, komen te vervallen behalve in de binnenstad.

Procedure en inspraak
De gemeenteraad zal dit plan op 26 januari behandelen.  Na  vaststelling van de verordening [ januari 2010] gaat het nieuwe beleid in september 2010 in.


Terug naar boven