Aanpak onveilige en/of aangetaste bomen

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-07-2011 De gemeente gaat binnenkort bomen, die door de storm niet meer zo vast in de grond staan, uit oogpunt van veiligheid, alsnog rooien.Om hoeveel bomen het gaat weet de gemeente niet. De schatting is dat er honderden
bomen zijn toegetakeld of omgevallen. De helft daarvan staat in Zuid. In de binnenstad, Muntel/Vliert, Graafsepoort en Zuid zijn naar schatting al 200 bomen omgewaaid en/of gerooid.

Pas na een eerste ronde van het rooien van bomen, die dreigen om te vallen, wordt alsnog de schade opgenomen, stelt de gemeente in een bericht. Ook wordt dan bekeken waar en of er bomen teruggeplant gaan worden.
Een van de bomen die gevaar opleveren is een kastanje op het Emmaplein. De door schimmel aangetaste boom wordt nog deze week geveld.