Wel een plan, maar nog geen bomenbeleid

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-12-2008
Oude bomen op de stadswallen vallen tbv parkeerplaatsen en om ruimte voor de vestingwerken te geven, maar kunstbomen komen er voor in de plaats... .
foto © gerard monté, 1 mei 2007.
------------------------------------
In de commissie R.O. en Beheer van maandag jongstleden deed Judith Hendrickx van Groen Links het voorstel tot een onderbouwd gemeentelijk bomenbeleidsplan te komen, dat gelijk opgaat met bouwprocedures. Maar dat geïntegreerd beleidsplan voor bomen en groen komt er pas over een jaar. Dat is de voor lopende bouwzaken feitelijk te laat. Aanleiding van het voorstel van Hendrickx is de bomenkap in de binnenstad en tbv de Randweg.
Maar Hendrickx laat zich niet kisten en komt in de raadsvergadering van december 2008 met een voorstel van een stop op de kap van monumentale bomen, een zgn. moratorium. Hendrickx hoopt dan wel dat een raadsmeerderheid haar voorstel zal steunen.