Waalse kerk

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-05-2002 Op Zuid aan de Zuiderparkweg is eind jaren vijftig de Waalse-Hervormde kerk gebouwd. Het is een modern gebouw dat, door het inzichtelijk te maken van de constructie, eigentijds genoemd kan worden. De stalen spanten zijn vanaf de buitenzijde [entree] te zien.
Het gebouw bestaat uit een kleiner lagere pastorie en een hoger kerkgebouw, waarvan het dak door prefab betonplaten afgedekt. Architect H.Knijtijzer kreeg in 1957 opdracht voor 60.000 gulden een gebouw te ontwerpen. De kerk is enige jaren geleden- circa 1999- al verbouwd tot woning.

Einde aan Lutherse kerk [ voorheen Waalse kerk]
Eind oktober 2004 is de Lutherse kerk in de Verwersstraat vrij gekomen De Lutheranen zijn ingetrokken in de Nederlands Hervormde Kerk. Dat is een direct gevolg van de fusie binnen de Protestante kerken in Nederland. De Evangelische Lutherse Gemeente fuseerde met de Gereformeerde en de Nederlands Hervormde kerk.

Korte historie.
De voormalige Waalse kerk, die later de bestemming kreeg van Lutherse kerk, is in 1996 met rijkssubsidie gerestaureerd en kreeg bij dat werk zijn spitsen terug.
Het gebouw dat in neo/gothische stijl werd opgetrokken dateert van 1847. In 1956 werd het aangekocht door de Lutherse gemeente. De Waalse gemeenschap heeft een voor haar nieuw moderne kerkgebouw in gebruik genomen aan de Zuiderparkweg
Aanvankelijk stond de Lutherse kerk naast het Oranje hotel .Dat hotel op de hoek Waterstraat/Verwersstraat verloor in de jaren zeventig zijn functie en werd bankgebouw. Het pand ernaast- kantoor van Malherbe de Juvingy herinnert nog enigszins aan die kerkfucntrie.  
Naast de 'Grote Kerk' in de Kerkstraat heeft de Protestante gemeente nog de Wederkomstkerk inde Rijnstraat.

De Evangelisch-Lutherse kerk in de Verwersstraat.
Dit monument kreeg in 1996 de neo/gothische spitsen terug.

Het gebouw dateert van1847 als Waalse kerk, maar in 1956 betrokken de Evangelisch- Luthersen dit kerkgebouw. De Waalse gelovigen gingen voortaan op Zuid ter kerke.

Aan de Rijnstraat staat de Wederkomstkerk, het huis waar de gereformeerden op kerkelijke herdenkingsdagen en zondagen bij elkaar komen. Ook Gebouw Bethel /¨nabij het Emmaplein / is een kerk voor de gereformeerde gemeente.
De Vrijgemaakten gebruiken het kerkgebouw aan de Jan Evertsenstraat 35.

In de Jan Evertsenstraat nr. 1 staat het gebouw voor de Nieuw Apostolische kerk en voor de Molukse gemeenschap is een kleine Evangelisch kerkgebouw nabij de Ploossche Hof. Terug naar boven