Toch geen trampolinecentrum in Salvartorkerk

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-11-2019 | Gewijzigd op: 25-11-2019
In de San Salvator op het Schaarhuisplein in Orthen komt geen trampolinecentrum. De firma Jump XL besloot de rechtszaak, die  door omwonenden was aangespannen, niet af te wachten en de plannen in te trekken.

De Orthenaren zeiden overlast te krijgen van parkerende auto’s en geluid van bezoekers. Maar ze  vreesden ook dat de bijna 70 jaar oude kerk te lijden krijgt door  die bestemming.
De omwonenden hopen dat de kerk nu een andere, meer maatschappelijke bestemming krijgt. Maar ook geen sportschool !  
Er staat half december een bijeenkomst gepland met  de parochie, de gemeente, de buurt en een zorgprojectontwikkelaar.

Bericht van 29 augustus 2018 Vragen over parkeerdruk rond Salvatorkerk door nieuwe bestemming
Fractie Leefbaar heeft per brief aan B&W [dd. 22 mei 2018] haar zorgen geuit over een mogelijke grotere verkeersbelasting op het Schaarhuisplein. Dat verwacht Leeffbaar als er in de kerk het trampolinecentrum  Jump-XL komt. 
 
Leefbaar vreest meer parkeerdruk op  Schaarhuisplein
bij komst trampoline centrum in Salvatorkerk.

.............................................................................................
 

Ook vraagt Mees van Leefbaar of de gemeente alsnog met de omwonenden over de [eventuele] ontwikkelingen in gesprek gaat. De B&W antwoordt [brief dd. 28082018] dat '.. ze zorgt voor een transparant proces en in contact is met het buurtcomité Fort Orthen. Wat betreft parkeren is de nota 'Parkeren 2016' uitgangspunt. Er is niet gezocht naar een alternatieve locatie omdat de vestiging van Jump-XL in de kerk ruimtelijk aanvaardbaar is. Er is in de stad geen andere geschikte locatie beschikbaar,' aldus het antwoord.