Parochiegemeenschap San Salvator demonstreert 2x

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-10-2011 | Gewijzigd op: 05-10-2011
Korte actie met ophangen spandoek aan de kerk woensdag 5 oktober 2011.
In de namiddag zo komen we nu pas [woensdag 5 oktober 2011/22.30 uur] te weten, is er een korte actie bij de kerk geweest door een klein team van parochianen.

Parochieleden onder wie Toos Verdonk, koster Merks, Theo Thijssen assisteren bij het ophangen van het spandoek aan de voorgevel van de Salvatorkerk.

foto's © theo thijssen, 5 oktober 2011.

Bericht van woensdag 5 oktober 2011/18.00 uur
Er was wat verwarring en toch -of juist daardoor -waren vandaag woensdag 5 oktober 2011 twee acties in en om de San Salvator op het Schaarhuisplein in Orthen. Zelfs Patrick Kuis, de kapelaan van de Sint Jan reed voor niks naar Orthen om er zijn betrokkenheid te tonen met de eigen-wijze geloofsgemeenschap. Zelfs de krant was verward en werd inderhaast door Toos Verdonk gebeld. Alsnog kon een foto voor morgen in de krant van het spandoek 'Wij blijven Salvator' worden genomen. Dat is dan voor morgen. Maar vandaag heeft de NRC al een bijna pagina groot artikel aan 'de vrijgevochten  parochie besteed.
In een persgesprek werd meegedeeld dat het kerkbestuur geen sleutels van de kerk afgeeft aan bisschop Mutsaerts die door bisschop Hurkmans per 1 november 2011  als bestuurslid is benoemd.

 
 

Pastor Patrick Kuis werd goed door koster Merks en enkele vrijwilligers, onder wie Toos Verdonk en Peter Thijssen ontvangen.
Kuis kreeg een rondleiding door de kerk waar hij zich erg enthousiast over toonde. Ik vind het een mooie kerk. Aan de mensen die er waren kon ik merken dat ze het heel fijn vonden dat ik er was.' Handenschuddend vertrok Kuis na krap een half uurtje weer naar de Sint Janspastorie in de Choorstraat.

Oorzaak van de verwarring was dat de demonstratieve actie in stilte was opgezet. Zelfs het Parochiehuis in  de Rochusstraat wist nergens van. Daarom waren er vanmorgen maar een 50-80  mensen bijeen, vertelt overbuurman Viguurs. Ik heb het koor wel horen zingen:
 Ga als zalm tegen de stroom in, met alle razernij van je woede.
Wanhoop niet, het water zal stenen breken.
'

En vanmiddag- toen de actie van vanmorgen werd bekrachtigd -was er helemaal een schaars publiek.

Kapelaan  Kuis had er ook meer van verwacht. De enthousiaste herder had op flink wat pers gerekend  in de hoop dat zijn boodschap van betrokkenheid eens positief zou overkomen. 


Terug naar boven