Rondleiding Koning Willem I-kazerne Monumentendag 2011

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-09-2011 | Gewijzigd op: 28-10-2011
Op Monumentendag 2011 [zondag 11 september 2011] gaf Jos van Bruggen een rondleiding door het complex aan de Vlijmenseweg. Uiteraard was dit een militair getinte rondleiding omdat Jos -de laatste -kazernecommandant is geweest van de Koning Willem I.
Jos zit ook in het  bestuur van het KW-I College en Boschlogie.

Het complex diende voor de [rijdende] artillerie de cavalerie  en onder meer voor de Geneeskundige Dienst.De sluitstenen boven de ingangen van de diverse gebouwen herinneren daar nog aan.

Van Bruggen legt na een archiefonderzoek, oriëntaties en het raadplegen  van bronnen en militaire documenten bouwtechnisch allerlei verbanden en trekt vergelijkingen. Daarmee wil hij niets bewijzen maar wel iets meer aantonen van de bedoelingen van architect Piet van Vugt. Van Vugt was de Eerstaanwezend ingenieur in Breda.
>> Monumentendag 2011: Rondleiding Watertoren 
>>Zie ook het artikel waarin alle 5  rondleidingen staan vermeld Monumentendag
 

De door burgemeester Van Lanschot op 17 juli 1939 gelegde 'Eerste Steen', waarachter zich een oorkonde bevindt.

foto © paul kriele, 11 september 2011.

Van Vugt moet zich georiënteerd hebben in Den Bosch en wijde omgeving, en gericht zijn geweest op kerken en kloosterbouw. Dat probeert Van Bruggen tenminste aan te tonen.
De verbanden die deze rondleider en zelf oud militair legt, zijn opmerkelijk :

-de opzet van het complex heeft een U -vorm. Dat komt nergens anders bij kazernes voor, alleen bij de Bossche Berewoutkazerne aan de Westwal.
-In het hoofdgebouw A bevindt zich een zuilengalerij die verwijst naar vergelijkbare  kloostergangen.
-Gebouw D [waarin het Koningstheaterzit] is opgezet als twee tegen elkaar aangebouwde 'kerken'.
-De gebouwen van kazernes hebben vaak 3 of 4 etages, wat heel ongebruikelijk was bij militaiure gebouwen, zegt Van Bruggen. Maar op  de Koning Willem I''  staan gebouwen met 3-4 etages die in lijn vergelijkbaar zijn met de oude Bossche kazernes  zoals de Mortel of de voormalige Jacobkazerne.

Driehoeksvorm van complex
Het complex is maar gedeeltelijk afgebouwd.  Aan de overzijde, de Noordkant van het terrein, dat doorsneden wordt door de Vlijmenseweg en een onderdoorgang naar het spoorviaduct staan 'op tekening nog enkele gebouwen die nooit werden gerealiseerd. Opvallen is ook dat het bouwvlak de vorm van een driehoek heeft.

Foto van de plattegrond van 1939, die  ondertekend is door de architect Piet van Vugt.
De driehoeksvorm, met de punt achter het hoofd van Jos van Bruggen, van het gerealiseerde  deel boven de Vlijmenseweg. Die weg loopt op de tekening van rechts naar links parallel aan de onderkant van het tableau
 .
foto © paul kriele, 11 september 2011.

Sluitstenen van diverse legergebouwen
-Links boven: Sluitsteen Hulpmeter bij het richten voor de schutterij van de artillerie.
-Boven: Sluitsteen op Legergebouw voor de Geneeskundige Dienst.

-Links: Rijdende Artillerie op te maken uit het wiel en de wapens

foto's © paul kriele, 11 september 2011.

-Boven: Geen sluitsteen, maar een uithangbord: ' In de Oude Smidse'. Dit was de Onder-officiersmess
-Rechts: Tussen deze twee palen werden de paarden van een nieuwe hoefbeslag voorzien.

foto's © paul kriele, 11 september 2011.

Van Bruggen was in 1978 de laatste die de kazerne op slot deed.
In 1992 werd het door het Rode Kruis als opvangcentrum voor Bosnische vluchtelingen ingenomen.

'Kortom de Willem I is een heel bijzondere kazerne. Daarom staat de maqeuette in Madurodam,' zegt Van Bruggen min of meer trots. 'De kazerne  heeft een heel eigen sfeer. Dat gevoel heb ik wel overgehouden aan de tien jaar dat ik hier  als officier gelegerd ben geweest.'

Herdenkingstableau
Nog een aspect en een details van de rondleiding is dot  herdenkingstableau dat herinnert aan Sjef Trimbos, die geboren  werd op 12 april 1926,  dat Jeanmarianne Bremers van het het Helvoirts kunstenaarsechtpaar, in 1999 maakte.

Jos van Bruggen bij het herdenkingstableau van Sjef Trimbos.
foto © paul kriele, 11 september 2011.
 


Terug naar boven