Bossche Broek: extra paden&sloten noodzakelijk door waterpeilverhoging

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-07-2017 | Gewijzigd op: 19-09-2017
 
 Staatsbosbheer start de tweede week van augustus 2017 met werkzaamheden in het Bossche Broek.  Doel is het waterpeil te verhogen. Dat bleek na onderzoek toch te laag te zijn met name  in het noordelijk gebied dat het meest dichtbij de Zuidwal en het begin van de Pettelaarseweg ligt. In andere bewoordingen meldt zij per brief : om de natuur te versterken en de diveristeit te behouden. 

Het streven is erop gericht:  terugkeer naar een moerassig gebied. En dat komt weer ten goede van vegetatietypen zoals blauwgraslanden, trilvenen en zeldzamen glanshaverhooilanden. Ook keren diersoorten als pimpernelblauwtje, kleine en grote modderkruiper en de waterweegbree varen hierdoor terug. 

Nieuwe wandelpaden langs Singelgrachtweg
Met name langs de Singelgrachtweg en Sterrenbosweg vinden de werkzaamheden rond een verbeterde waterhuishouding plaats. Die bestaan uit de aanleg van duikers, dammen en stuwen. De Donkerhooiweg, een zijpad van de Sterrenbosweg krijgt deels een verharding.   
Er komen, haaks op de Singelgrachtweg, twee wandelpaden bij, waarvan er een overigens eentje al illegaal bestaat.
Daar moeten ook de bestaande paden hoger komen te liggen omdat het waterpeil in de sloten, waarvan er eentje extra wordt gegraven, hoger komt te liggen.


 

Op deze kaart loopt de stadsmuur en de Zuidwal aan de bovenkant. Rechts is nog een stukje Pettelaarseweg te zien.

Het werk van Staatsbosbeheer richt zich op het zwart omrand gebied, waar twee nieuwe sloten worden gegraven [rechts bovenin én waar de Donkerhooiweg deels wordt verhard [onderin]. Sommige bestaande wegen/wandelpaden moeten door de aanleg van stuwen en dammen iets worden verhoogd. Dat geldt met name voor de paden door de weilanden rechts bovenin.

De Singelgrachtweg-lopend  naar het pontje bij de Vughterstuw- wordt verhard en/opgehoogd. Dat geldt ook voor het eerste deel van de Donkerhooiweg.Juist daar wordt de  groei van het pimpernelplantje, waar de blauwe pimpernelvlinder zich thuis voelt, bevorderd.