Staatsbosbeheer: Start werkzaamheden in Bossche Broek

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-08-2017 | Gewijzigd op: 01-10-2017
Situatie 30 september 2017 

De aan het begin
van de Sterrenbosweg
ingerichte grondoverslag
en stalling van materiee
l.

foto © paul kriele,  30 september 2017.
..............................................................

Situatie 24 september 2017 Sloten gegraven en weggetjes opgehoogd

Intussen zijn al diverse sloten gegraven langs de Singelgrachtweg en langs de Donkerhooiweg en ook een dwars door een weiland tussen de Singelgrachtweg en de dijk langs de stadsgracht. 

-Boven en rechts boven: De nieuw
gegraven sloot langs de Singelgrachtweg.

-Rechts: De nieuwgegraven sloot dwars op de Singelgrachtweg en de dijk langs de stadsgracht.
Op de  achtergrond de Spinhuiswal en de Zuidwal
.
Ook meer naar het oosten, nabij de Singelgrachtweg, 
is een sloot met erlangs een pad gegraven/aangelegd.


 

 -Links: De Donkerhooiweg die
intussen ook is opgehoogd en waarlangs aan
Noordelijke zijde nog een sloot is gegraven. 


foto's © paul kriele, 24 september 2017.
........................................................................................................
De dikke zwarte strepen zijn
weggetjes die opgehoogd zijn en
waarlangs sloten zijn gegraven,
zoals langs de Donkerhooiweg [onderaan/ overdwars]
en daarboven de Singelgrachtweg. 
 
 

Bericht van 21 augustus 2017: Staatsbosbeheer begint werkzaamheden in  Bossche Broek
Staatsbosbeheer is maandag 21 augustus 2017 begonnen met de werkzaamheden in het Bossche Broek*. Die worden begeleid door het ingenieursbureau Tauw en uitgevoerd onder meer door Van Beers uit Hoogeloon en Swanenberg IJzergroep voor onder meer plaatwerk op de weilanden.
Eerst wordt er een aanvoerroute aangelegd voor materieel en machines om het werk te kunnen uitvoeren.

Zie artikel van 26 juli j.l.  Staatsbosbeheer verhoogt waterpeil in Bossche Broek en maakt aanpassingen voor wandelaars

De situatie vanavond, maandag 21 augustus 2017, rond 18.45 uur.

Intussen is het
gebied waar machines &
materieel komen omheind
.

foto © paul kriele,  21 augustus 2017.
........................................................


De situatie vanmorgen, maandag 21 augustus 2017, rond 10.00 uur.

Inkijk vanaf de Grote Hekel in
de polder waar het werk begint en
een aanvoerroute wordt aangelegd
voor materieel en machines.


foto © paul kriele, 21 augustus 2017.
............................................................
 


Inkijk in de polder.
foto © paul kriele, 21 augustus 2017
..........................................................


Terug naar boven