Allereerste boek over Het Bossche Broek

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2017 | Gewijzigd op: 04-12-2017
De omslag van het dikke album 'Parels van
het Bossche Broek' van de auteur Peter Verhagen, vormgegeven door Bart Smits van 'De Twee Snoeken'. 

.......................................................................................................
 

Onder de titel ‘Parels van het Bossche Broek’ is van de auteur Peter Verhagen, voormalig projectleider van de restauraties van de Binnendieze, verschenen. Het eerste exemplaar van dit dikke en rijk geïllustreerde [foto’s en landkaarten] kreeg wethouder Huib van Olden aangeboden, nadat hij enkele lovende woorden over dit levenswerk van Verhagen had gesproken….Dat gebeurde in een korte ceremonie in de Oranjegalerij van het stadhuis op maandagmiddag 4 december 2017.
Wethouder Van Olden, een van de weinigen die ooit in het Bossche Broek [voorafgaand aan Monumentendag..] geslapen heeft , noemde het werk van Verhagen een actiepamflet. Kabinetchef Jan de Wit was de gastheer van de middag.-Boven: De auteur Peter Verhagen
in zijn voordracht rondom zijn nieuwste boek 'Parels van het Bossche Broek'.

-Rechts boven: De aanbieding
van het eerste exemplaar
aan wethouder Huib van Olden. 

-Rechts: De Oranjegalerij
van het stadhuis tijdens de boekpresentati
e.

foto's © paul kriele,  4 december 2017.

 

Peter Verhagen wees in zijn inleiding op dit allereerste -184 pagina’s dikke naslagwerk over de zuidelijke polders van de sta d dat,  '...je nu iets kunt zien wat je niet eerder hebt kunnen lezen. Het is een voor Nederland uniek gebied dat een abrupte overgang is van de stad en haar ommelanden'.

Verhagen noemde de vroege historie met uiteraard onder meer het Beleg van 1629 en wat daar nog aan herinnert en ook de eigentijdse bedreigingen, zoals de aanleg van de Zuid-Willemsvaart  [1820-1825], die het gebied in vieren sneed en de aanleg van de rondweg A2 tussen 1966-1970. Maar veel aandacht kreeg de ruilverkaveling die de auteur bestempelde als de meest omstreden ruilverkaveling van Nederland. 

vlnr. wethouder Huib van Olden , de autwue Peter Verhagen en de wethouder Koos Loose van Sint Micielsgestel waaronder het gebied Dooibroek vakt. De familie Verhagen met links Peters
echtgenote en middenin een van de kleinzonen, 
van wie de ander zit verscholen achter Peter Verhagen.


foto's © paul kriele, 4 december 2017.

Omstreden ruilverkaveling

Van dit ruilverkavelingsproject noemde de auteur enkele personen die zich tegen deze ingrepen hadden verzet, onder wie de toenamlige directeur Gemeente Werken J. Perey, Roelof Jan  Benthem, Gerrit Beex en Nicolaas Beek. Frappant was dat de toenmalige politicus / oprichter van Knillis, die zich tegen die omstreden verkaveling verzette, Antoine Jacobs aanwezig was. Verhagen daagde Jacobs uit zich nog eens tegen de aantasting van het Bossche Broek te gaan verzetten.

Want er staat opnieuw een rijbaanverbreding door RWS op stapel. En dat heeft als noodlottig gevolg dat de drie  -al in 2004 verplaatste- lindebomen die herinneren aan het klooster Sint Barbaradal op de Eikendonk, alsnog het loodje zullen moeten leggen.. Verhagen vatte die ontmoetingen uit die tijd beeldend samen met: ‘Je kunt gemakkelijker met de Heilige Stoel dan met Rijks Waterstaat kontakt leggen‘.

Maar er zijn nog veel meer bedreigingen, zoals herrie van het verkeer en van muziekfestivals en  licht van reclameborden [Hotel Valk in Vught]. Maar naast deze kritische noten bevat dit boek uiteraard uitgebreid informatie en illustraties over de flora en de fauna van het Bossche Broek waar overigens de auteur zelves geen leeuwerikje meer heeft horen zingen....

Vele  pareltjes uit de natuur komen nog langs ondersteund met  prachtige foto’s [Jef van Veldhoven, Theo Quekel en Rob de  Vrind e.a.]  en landkaarten [Julius Wintermansen Leo van Minderhout] .

Kortom Het Bossche Broek, is een rijk album dat je niet mag missen want minstens een keer in je leven zul je het bezoeken of ben je er al eens doorheen gekomen.

p.s. In 2015 werd Het Bossche Broek door  230.000 mensen bezocht.


Toespraak van wethouder Huib van Olden
Van Olden vroeg zich af '..of je dit album wel een boek kunt noemen. Het is meer een actiepamflet. Kijk, in ons midden staat ook een actievoerder van toen, de medeoprichter van Knillis, Antoine Jacobs. Hem zou nu best weer eens in de touwen laten klimmen om Het Bossche Broek van nieuwe bedreigingen te doen beschermen. Laat Antoine maar met een actieplan komen.'
De wethouder dankte Verhagen dat hij de Bossche en Gestelse gemeenschap over dit prachtige natuurgebied met dit album informeert. Dat zij dit gebied blijven waarderen en blijven beschermen. Ook Staatsbosbeheér en het Brabats Landschap blijven belangrijk om om zoveel mogelijk natuurgebied te doen behouden'.
Huib van Olden tot slot :
Er is maar een pareltje van het Bossche Broek
daar staat ie, met zijn rug naar de koffie en de Bossche Koek'.


Zij-informatie van de auteur Peter Verhagen.
In zijn dankwoord noemde de auteur tal van personen ihb zijn echtgenote Willy, die hij 'mijn helpdesk' en 'mijn ict-specailist' noemde. 'Zij moet wel horendol zijn geworden van mijn verhalen over het Bossche Broek, maar ik raakte zelf ook hoploos verward van de berg werk en wat er zo omhanden lag. Maar dank dat je met hebt gestiumuleerd en af en toe ook hebt afgeremd. 'Ik moest me meer als een pensionado gaan gedragen,' zei ze. 

'Begin dit jaar zag ik het niet meer zitten. Ik had echt een dip. Maar Bart Smit van De Twee Snoeken'heeft me er doorheen geholpen.' Bart zei: 'Wij, de bende van vier, te weten Bart Smit, Wim  Hagemans, Julius Wintermans en  Peter zelf,  zou zichzelf wel verkopen..'.  

 Terug naar boven