Staatsbosbeheer nog steeds bezig in Bossche Broek

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-11-2018 | Gewijzigd op: 29-11-2018
Aanleg tijdelijke maaidepots

foto © paul kriele, 15 november 2018.

.............................................................

Werkzaamheden mbt sloten graven en  kades schuin afkanten ivm flora en fauna en maaidepots aanleggen.

Hoek Sterrenboschweg en Zuiderstrandweg.

Aanleg maaidepots met ondergrond van zeildoek en grint
.

foto 's © paul kriele, 15 november 2018.
 

  ........................ 
-Boven: Afdekken van maaidepot met open grinttegels.

-Rechts: Sloten afkanten en geulen dieper uitgraven.

foto's © paul kriele, 15 november 2018.
 
 
Staatsbosbeheer is nog steeds bezig met geulen dieper uitgraven, slooten schuin afkanten en maaidepots aan te leggen. Achterliggend doel het verhogen van het waterpeil in de polder en verbetering flora en fauna. Staatsbosbeheer is nog steeds bezig met geulen dieper uitgraven, slooten schuin afkanten en maaidepots aan te leggen. Achterliggend doel het verhogen van het waterpeil in de polder en verbetering flora en fauna.
Bericht van  20 augustus 2018 Staatsbosbeheer gaat waterpelil in Bossche Broek verder verhogen

De komende drie maanden [t/m eind december 2018] gaat Staatsbosbeheer  ism de gemeente, provincie  en Waterschap de Dommel, het waterpeil in het Bossche Broek verder verhogen. Dat gebeurt ter voorkoming van de flora en de fauna die anders zou verdwijnen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het uitgraven van sloten en het verwijderen van struweel deels om het uitzicht te verbeteren.
Ook zullen sloten aangepaste schuine kanten krijgen om de grote en kleine modderkruiper paaiplaatsen te geven. En er worden vaste maaidepots aangelegd.

De verhoging houdt in dat ten Noorden van de Donkerhooiweg vanaf 2019 het waterpeil stap voor stap [5 cm per jaar] wordt verhoogd tot een maximum van 40 cm. Dat is nodig omdat kwelwater, afkomstig uit de Kempen, door de ontgraving teveel  afvloeit naar de Zuiderplas. Daarom wordt ook in de Zuiderplas het waterpeil verhoogd.

 
Enkele voorbeelden van
zeldzame insekten planten en vlinders
:

-Boven: de Blauwe Knoop.
foto © liesbeth van oirschot.

-Rechts boven: De Moerassprinkhaan. 

-Rechts: Het Pimpernelblauwtje.

..................................................................................................
foto ©  oirschot.
.......


Terug naar boven