Bossche Broek meer natuurbeleving: bruggen/palen

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-09-2009 | Gewijzigd op: 31-10-2009
:bruggenZitbanken, panoramakijkers, een roosterpad en markeringszuilen moeten de beleving van Het Bossche Broek versterken. Staatsbosbeheer gaat nog voor komend voorjaar diverse objecten plaatsen in de polder. Zo geven markeringszuilen 'Verboden kringen' aan waarbinnen niet gebouwd mag worden. Roosterpaden maken drassige delen toegankelijk voor wandelaars. En met een verrekijker kan men vanaf de oever van de Dommel het gehele gebied overzien. Ook komen er banken te staan. Die passen goed in de groen-stedelijke omgeving, aldus Geoffrey de Rooij Technisch medewerker van Staatsbosbeheer.
Met deze inrichting bevestigt Staatsbosbeheer dat zij veel waarde hecht aan de beleving van het landschap en haar historie.

situatie 31 oktober 2009
Het wandelpad doorkruist het Essentpad naar he tpontje bij de Vughterstuw dat van ouds de Singelgrachtweg heet. Daar komt nog een stuw in de wetering. Verhoogd op eiken balken is een rooster aangelegd voor voetgangers zodat ze geen natte voeten kunnen krijgen.

foto's © paul kriele, 31 oktober 2009.
Op diverse plekken zijn met rvs-palen de zgn. Verboden Kringen aangeduid. Dat waren zichtspunten op strategische plekken in de stadsverdediging.
Hier verwijst de paal naar het 1000 m verderop gelegen Bastion Vught.
Binnen de Verboden Kringen mocht noch bebouwing noch hoog struikgewas voorkomen. Met de opheffing van de vestingstatus in 1874 vervielen ook deze strategische markeringen.
Rond alle weiden zijn palen geslagen. Daartussen wordt schapengaas aangebracht zodat honden er niet doorheen kunnen waardoor vogels en reeën verjaagd zouden kunnen worden.
Schapengaas wordt normaal  gebruikt om de lammetjes binnen de wei te houden.

 

situatie  8 september 2009
Boven en rechts:
Paaltjes markeren straks de wandelpaden en schermen de ontoetoelaatbare weiden af.
Het struikgewas wordt uitgedund.

foto's © paul kriele, 8 september 2009.

Onder de naam Natura 2000 worden momenteel iov Staatsbosbeheer de polders in het Bossche Broek aangepakt.
Het project omvat een verhoging van de waterstand meer naar de zuidelijke polders, zodat het ten goede komt aan de flora en ook de vogelstand bevordert. Ook wordt gewerkt aan: De aanleg van wandelpaden en de opzet van uitkijkposten en de bouw van bruggetjes, zodat het publiek gemakkelijker en dieper de polders in kan.
Natura 2000 is een project van de Europese Unie, dat  ten doel heeft de biodiversiteit  te behouden. Ook de Moerputten en het Vlijmens Ven vallen onder deze aanpak.

Markeringszuilen, verrekijkers, vlonders en nieuwqe paadjes maken dat de natuur in de polder zuidleijk van de stad nog dichterbij komt.
 


Terug naar boven