Heropening aanpak Bossche Broek

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-02-2010 | Gewijzigd op: 06-02-2010
Vrijdag 5 februari 2010 is met een officieel tintje de reconstructie van het Bossche Broek ingewijd.
Onder leiding van boswachters van Staatsbosbeheer kreeg het publiek, dat in een gering aantal was komen opdagen, tijdens een rondleiding een toelichting op het werk. Dat bestond uit: de aanleg van wandelpaden, weilanden omzoomd door schapengaas om loslopende honden tegen te houden, een extra bruggetje hier en daar en nieuw aanlegde wandelpaden, waarvan sommigen op een vlonder liggen, zodat je geen natte voeten krijgt. Langs de Dommel is met een verrekijker een uitkijkpost ingericht en tot slot geven kilometerpalen de 'Verboden Kringen' uit de Tachtigjarige Oorlog aan.
De middag werd georganiseerd door Staatsbosbeheer en de Provincie samen met de gemeente.

Afronding van de werkzaamheden in Het Bossche Broek
foto © dorine klaase, 5 februari 2010.
De 'almachtige' die van boven kwam en het publiek wees op de polders als pareltje van de stad. 
foto's © dorine klaase, 5 februari 2010.
Wethouder Geert Snijders was aanwezig namens de gemeente. De 'Almachtige'ingesprek met de eigenaar van het 'landgoed..'.
foto's © henk engel, 5 februari 2010.

Geen milieugedeputeerde Onno Hoes.. .
In De Roode Leeuw/ Diezehuis werd door de bestuurders en betrokkenen de officiële opening gevierd. Onno Hoes moest als betrokken bestuurder namens de Provincie verstek laten gaan ivm een uitloop van de Statenvergadering, hoewel 'de krant' meldt dat ie wel aanwezig was.,. .  In zijn plaats kwam Simon Middelkoop. Daarna ging de delegatie naar de hoek Zuidwal/Pettelaarseweg, waar het programma voor het publiek zich voltrok.

Bij de reconstructie horen ook: dat de waterstand is gewijzigd: dat sommige sloten zijn gedempt en nieuwe aangelegd om de flora te stimuleren. Van enkele sloten zijn de oevers schuin aangelegd tbv amfibieën en plantengroei.
Vanuit de gondel van de hoogwerker van Van Riel kon men van boven af de polder aanschouwen.

Uitkijkpost langs de Dommel, markatiepunten, nieuwe sloten en wandelpaden en.. .. met schapengaas afgeschermde weilanden.
foto © paul kriele, 3 oktober 2009.

zie ook het artikel over de reconstructie van 13 december 2009Terug naar boven