Symbolische intentieverklaring Bossche Broek

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2004 De polders onder Den Bosch en Vught worden gezamenlijk aangepakt voor wat betreft waterbeheer, aanleg ecologische zones, inrichting als recreatiegebeid en het herstel van flora en fauna. Daartoe werd op 9 december 2004 in de polder Het Bossche Broek door acht partijen een intentieverklaring getekend.

Wethouder Eugster tekent als eerste en ook als initiatiefnemer de verklaring.

foto's © paul kriele,  9 december 2004.
De betrokkenen bij het oude gemaal in Het Bossche Broek waar de intentieverklaring werd ondertekend.
Vlnr: Lambert van den Berg [Staatsbosbeheer], Jan de Groot [burgemeester van Vught], voormalig gedeputeerde Lambert Verheijen, Jef Koster [Vereniging Natuurmonumenten], Peter Glas [Watergraaf Waterschap de Dommel] en wethouder Jetty Eugster.

Vandaag 9 december 2004/13.00 uur heeft een gezelschap onder aanvoering van de Bossche wethouder Jetty Eugster symbolisch - met een handtekening en ‘de eerste schop’ -de intentieverklaring bekrachtigd rond Bossche Broek/Gement/Moerputten. Die houdt in: een Totaalvisie voor de polders onder Vught en Den Bosch vwb waterbeheer, recreatie en natuurontwikkeling. Bij die intentieverklaring en de uitvoering ervan zijn, behalve die gemeenten, ook de waterschappen, Vereniging Natuurmonumenten, de Provincie, Staatsbosbeheer en de Milieufederatie betrokken. Doel is voorlopig een herstel van het oude waterpeil in de polders en de aanleg van een ecologische verbinding tussen Bossche Broek en de Gement. Door het zetten van een handtekening door alle partijen en ‘de eerste schop’ nabij een oude Dommeltak, werd de realisatie van dit programma symbolisch bekrachtigd. Die oude Dommeltak zal straks volledig worden doorgetrokken naar de Grote Hekel. In het plan zitten ook bijv. nog de opzet van recreatiepunten, de aanleg van poelen en van fietspaden en de afsluiting van sluiprouten.

wethouder Eugster [r], gedeputeerde Lambert Verheijen [m] die vanaf 1 januari 2005 dijkgraaf wordt, en Jef Koster [l] van Natuurmonumenten bij het bord waarop het bewuste gebied in kaart is gebracht . Jan van der Schoeff [l] van de Brabantse Milieufederatie en Jef Koster [r] [Vereniging Natuurmonumenten] tekenen. Jef Koster kijkt toe.
-foto's © paul kriele,  9 december 2004

Als eerste sprak namens de initiatiefnemer - de gemeente 's-Hertogenbosch- wethouder Eugster Zij raakte bij het zien van de mist over het water al begeesterd en kreeg ondanks de koude een warm gevoel bij deze samenwerking. Eugster hoopt het gebied groen te kunnen houden en voor de recreatie te kunnen ontsluiten. Vught en 's-Hertogenbosch dienen groene gemeenten te blijven, want het gaat niet alleen om ons maar ook om de generaties die na ons komen,'aldus Eugster.
Jef Koster van Natuurmonumenten hoopt dat er op nog veel meer plaatsen in de regio dit soort initiatieven zich zullen ontplooien.
Gedeputeerde Verheijen recapituleerde dat er binnen 2 weken op het gebied van waterbeheer, cultuur-historie en recreatie al twee projecten zijn gestart: eerst de Moerputten en nu dan het Bossche Broek met de Gement. Hier gaat het om een groot Europees Habitatgebeid waar een grote druk ligt op 'het groen'. Daarom is het belangrijk dat deze intentieverklaring er komt. 'Ik hoop dat de Moerasdraak Den Bosch ons scherp zal houden,' aldus Verheijen die spoedig van gedeputeerde overstapt naar het Waterschap Aa en Maas.

In optocht trok het gezelschap van het gemaaltje naar een voormalige Dommeltak even verderop. Bij die tak wordt het talud weer aangelegd en de oude stroom doorgetrokken naar de Grote Hekel.   Eerst werd nog de locatie geïnspecteerd met middenin: in zwarte jas dijkgraaf Peter Glas [l], burgemeester Jan de Groot [groene jagersjas] en gedeputeerde Lambert Verheijen[r].

foto's © paul kriele,  9 december 2004.

John van den Berg van Staatsbosbeheer vindt '....plannen maken wel leuk en ook erover spreken is mooi, maar nu moeten we ook de handen uit de mouwen steken. Deze aanpak komt de natuur en de cultuurhistorie en ten goede. Waterbeheer, het herstel van de flora en de fauna, de recreatie, het heeft allemaal met elkaar te maken,' aldus Van den Berg, die sprak op de locatie van de oude Dommeltak, waar- als begin van dit gezamenlijke plan- het talud wordt verplaatst. Dat deden de partijen door symbolisch de eerste schop in de grond te steken. Bij die Dommeltak wordt het water weer opengelegd richting Grote Hekel. Van den Berg sprak een beetje uitdagend: 'Wij pakken hier de schop maar ik had liever gezien dat de bestuurders het hele werk zouden doen.. .'

Daar stonden de schoppen klaar waarmee de partijen hun daad konden verrichten.
De pers hurkt in het modderige met koeienvlaaien bestreken, landschap.
foto's © paul kriele,  9 december 2004.Terug naar boven