Terugkeer ’Hofje van Picarie’ op binnenplaats Berewoutstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-04-2012 | Gewijzigd op: 20-04-2012
In opdracht van de projectontwikkelaar Marc Hoedemakers, familie van de Rosmalense bouwers Hoedemakers, heeft architectenbureau Kuin & Kuin een ontwerp gemaakt voor de bebouwing van de binnenplaats van de Berewoutstraat*.
Nu heeft de Berewoutstraat al veel historie mede dankzij de Berewoutkazerne [*1742], waarvan de officierswoningen en andere beroepsmatig aanverwante huizen aan de westzijde aanleunden tegen het Hofje van Picarie.

*Piracie afgeleid van een voormalige bewoner aldaar.
Niet tussen de nummers 26 en 28, zoals we meldden, zit de poort die toegang biedt tot dit zogeheten Hofje van Picarie, maar naast nummer 18 en 20 waar een 30 jaar geleden Berewoutstate is gebouwd.

 
-Boven: de Berewoutstraat van twee tegenvoe regstelde posities gezien.
Boven links vanaf de Vughterstraat. De poort [links midden in] naar het Berewouthofje en dus niet naar het Hofje van Picarie, dat mee rnaar voren [nrs.18-20] ligt.
-Boven rechts de Berewoutstraat gezien vanaf de Berewoutkazerne.
 --Links: Ook herinnerend aan oude tijden zijn deze nog redelijk uitgevoerde wc's op de binnenplaats.

foto's © paul kriele,12 april 2011 en 15 april 2012.[r.]

In de Berewoutstraat [Oostzijde] stonden in de eerste helft van de vorige eeuw diverse scholen, zoals een bijzondere meisjesschool, een zusterschool van de zusters Mariënburg. Op de Berewoutschool, die er ook nog stond, maar beter bekend stond als de armenschool van de parochie St. Cathrien, heeft nog Marinus van der Lubbe, die de Rijksdag in Berlijn in brand zou hebben gestoken, gezeten.

Het Berewouthofje dat nu opnieuw wordt bebouwd is de achtertuin van het flatgebouw Berewoutstate, dat in de jaren 80 werd gerealiseerd.Geklehge ntusndrenurs18 en 20.
De tuin van Vugherstraat 123, dat onder de naam ’s Lands Welvaren het burgemeestershuis was, komt uit in het Berewouthofje..

Op deze foto is links nog net het pand Vughterstraat 123 te zien, voorheen burgemeestershuis met een grote gaanderij aan de achterzijde die uitkomt op het nu te bebouwen Berewouthofje.

foto © paul kriele, 12 maart 2012.

In onze tijd,vanaf 1960, gebruikte tapijthandel Jacques Robeerst dit perceel om er zijn assortiment uit te stallen. In 1996 werd iov Romein Management b.v. het pand verbouwd tot appartementencomplex.
Nu is Vughterstraat 123 een winkel met een assortiment afgestemd op baby’s en kleuters.

De zeven huisjes komen er als een hofje –in een U-vorm –te staan.
\
   
Het achtererf van Vughterstraat123, welk perceel door Romein werd gekocht, lag een tuin en stond een garage.  De achterkant de gaanderij van Vughterstraat 123. die uitkomt in het Hofje van Picarie.
 
foto's © paul kriele, 12 april 2011.

Kazerne en aan militaire verwante beroepen

Oude beroepen, zoals zadelmaker[W. Ari en de schoenmakers Loenen en Timmermans woonden in de Berewoutstraat en waren met hun ambacht gericht op de militairen, zoals ook de regimentskleermaker J. Metten en Kruiniger, die conducteur was van de artillerie.

De kazerne kwam in 1741-1742 op de plaats van enkele huisjes aan de Berewoutstraat en Westwal die door de gemeente kort na 1740 werden gesloopt.

In de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw had Taxandria op nummer 26 er zijn kartonnagefabriek en drukkerij en Garagehouder Ruijters die op Berewoutstraat 26 woonde, was eigenaar van een carrosserie- annex stoeterij, later voortgegaan als vervoersbedrijf. Er staat nog een pomp als herinnering daaraan in de inrijpoort. Niet vreemd dat ruim 100 jaar geleden ook rijtuigschilder F.G. Schumakers er zijn nering had.

Nog verder terug in de tijd was er op de hoek Berewoutstraat/Westwal een gieterij gevestigd en er naast- richting Berewoutstraat een Smidsgasthuis voor oude mannen, dat in 1420 voortkwam uit een legaat van Hendrik van Vessem.

Dwars door de straat liep 8 eeuwen geleden nog een Diezestroom, maar die werd al in de13e eeuw gedempt. Zo bleek uit opgravingen die er in 2000 plaatsvonden.
Berewout wordt volgens de Bossche encyclopedie afgeleid van het oudste stadshuis dat toebehoorde aan de familie Berewout.


Terug naar boven