Bouw hofje binnen de Berewoutstraat komt eindelijk in zicht

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-10-2012 | Gewijzigd op: 07-10-2012
Bastion Oranje schreef er al over op 12 april 2012'Terugkeer Hofje op binnenplaats Berewoutstraat,
maar nu eindelijk is er een ' Exploitatieovereenkomst 'locatie Berewoutstraat' gesloten tussen de aannemer Marc Hoedemakers en de gemeente*.
* zie uitleg
Het gaat om een ontwerp van dit hofje door architect Lex Kuin [Bureau Kuin & Kuin] rondom een binnenplaats. De bouw aan de Westzijde[voormalige garage] en aan de Noordzijde is interessant, vanwege de voorgeschiedenis mbt de Berewoutkazerne, waar die militaire huizen op aangewezen waren.
Het gaat dus niet om het hofje van Picarie, dat ter hoogte van de nieuw gebouwde flat 'Berewoutstate' was gelegen.

foto's © paul kriele, 12 en 15 april  2012. -Links de Berewoutstraat, waar,  tussen de nrs. 26 en 36 een hofje is gelegen.
- Rechts de  Berewoutkazerne, waarop de militaire woningen op de binnenplaats gericht waren
.

De overeenkomst ligt er al wel, maar de procedures moeten nog verder worden afgerond.

*Exploitatieovereenkomst
Exploitant het Rosmalense aannemersbedrijf P. Hoedemakers en Zn is eigenaar van de percelen grond met opstallen gelegen aan de Berewoutstraat 26 en 36.
Hoedemakers wil op dit binnenterrein nieuwbouw realiseren. Die bestaat uit 7 woningen (6 grondgebonden en 1 poortwoning/appartement),aanhorigheden en civieltechnische- en cultuurtechnische voorzieningen, waaronder 7 parkeerplaatsen.
Dit plan kan niet uitgevoerd worden zonder wijziging/afwijking van de bestemming, omdat de vigerende bestemming geen woningbouw toelaat. Exploitant heeft om die reden aan de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan verlening van een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan.
De benodigde procedures kunnen in gang worden gezet zodra kostenverhaal en locatie-eisen zijn verzekerd. Daartoe dient de (anterieure) exploitatieovereenkomst die is vastgesteld door het college.

Geen hofje van Picarie , naar meer een militaire binnenplaats gericht opde Berewoutkazerne
Hofje van Picarie dat even meer in de richting van de Vughterstraat was gelegen.
foto © stadsarchief, 1933


Eerder dachten we dat het hier om het hofje van Picarie ging, maar dat was een foutieve constatering.


Terug naar boven