Flat in plan Carolushof komt te vervallen/eerste bewoners

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-06-2013 | Gewijzigd op: 14-08-2013
Brabant Wonen gaat op Carolushof langszij de Bruistensingel niet meer de grote flat van 74 woningen bouwen. Oorzaak is het kabinetsbesluit dat coöperaties geen koopwoningen mogen bouwen en zich op de sociale bouw moeten toeleggen...
Al eerder [zie bericht hieronder dd. 5 september 2012]  was sprake van vermindering van flatwoningen. Toen werd als reden gezegd dat er minder animo voor was. Nu richt de verklaring zich dus naar de overheid.
De eerste villa´s die werden opgeleverd.

foto © paul kriele,13 augustus 2013.

Eerste Bewoners
Jongstleden woensdag 26 juni 2103 werden op het voormalige ziekehuisterrein door wethouder Jeroen Weyers de sleutels aan de eerste bewoners van de nieuwe woningen overhandigd. Met enkele kinderen van vooral jonge gezinnen, die belangstelling hebben voor Carolushof, werd er ook een eerste boom geplant.
De ceremonie vond plaats precies een jaar na de start van de bouw.
Carolushof: De flats, eerst drie, die nu niet meer in het bouwproject voorkomen.

Bericht van 5 september 2012 Aanpassing: van hoogbouw naar grondgebonden huizen
De projectontwikkelaars van Carolushof, Bouwfonds en AM, willen de flats, waar blijkbaar minder animo voor is, omzetten in grondgebonden woningen. Die sector loopt  blijkbaar beter dan flats.
Hieronder staat al dat de Commissie Welstand' commentaar had op de uitvoering van de flats die wat de entree betreft, minder allure had....In Carolushof zou een flat komen met 74 appartementen.
Zondag 9 september is er een open dag op de bouwlocatie.

Vanaf de Bruistensingel zijn de eerste contouren van de  nieuwbouw in Carolushof al te onderscheiden.

foto © paul kriele, 20 november 2012.

Bericht van 22 juni 2012 Bouw gestart van eerste woningen op locatie Carolusziekenhuis*
In week 18-22 juni 2012 werd begonnen met de bouw van de eerste 30 woningen op de voormalige ziekenhuislocatie Carolus.
Na de sloop van het ziekenhuis is het terrein opgehoogd en werden o.a. riolering en bouwwegen aangelegd.
Aannemer Van Schijndel uit Geffen begonn met het boren van de funderingspalen, waarna de funderingsbalken en begane grondvloeren kunnen worden gelegd.
Enkele weken geleden zijn de omwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden. AM en Bouwfonds Ontwikkeling verwachten de eerste woningen over ruim een jaar op te leveren aan de toekomstige bewoners. Het gaat om rij- en hoekwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande woningen variërend van € 349.000,- tot ruim  € 800.000,- v.o.n.

Open dag
In september kunnen kopers, geïnteresseerden en omwonenden vrijblijvend rondkijken op de locatie tijdens een open dag.
Voor meer informatie kunt u terecht op carolusdenbosch.nl.

* Dit betreft de grondgebonden woningen. Maar er komt in Carolushof ook een complex met 74 appartementen.
De commissie Welstand heeft op dat ontwerp commentaar [22 juni 2012] geleverd.  Ze mist de allure van het gebouw dat te weinig de woonfunctie uitstraalt. 
Door de entree te verbeteren. met name de traptoegangen, krijgt het complex ook de uitstraling die het als appartementengebouw behoort te hebben. De architect is Dirk Bigaré van DDS & Partners.

De heimachine van aannemer Van Geffen uit Schijndel begon op 18 juni 2012 met zijn werk op het bouwterrein. Waar eens de lokos van het Carolusziekenhuis stond, is nu eenbraakliggend terrein. Op de achtergrond Verpleeghuis De Herven.

foto © paul kriele, 22 juni 2012.

 Bericht van 21 april 2012
Begin juni start de bouw van de eerste 30 woningen op de voormalige ziekenhuislocatie Carolus.
Na de sloop van de opstallen werd eind april 2012 het terrein bouwrijp gemaakt.

Start bouw van de eerste van 30 woningen in Carolushof in juni 2012.

Wethouder Geert Snijders: 'Zeker in deze economische slechte tijden is het een prestatie als er gebouwd wordt. We hebben deze woningbouw ook hard nodig. De doorstroming op de woningmarkt moet weer op gang komen. En daar kan het Carolus zeker aan bijdragen. '
Paul Hoen namens de ontwikkelingscombinatie AM en Bouwfonds: “De afgelopen maanden hebben we 21 woningen verkocht, in prijs variërend van € 349.000 -€ 800.000,- v.o.n. . Diverse kopers hadden in het vooruitzicht op Carolushof op tijd hun woning te koop gezet. De woningen worden naar verwachting medio 2013 opgeleverd aan de nieuwe bewoners. 

Bericht van 11 december 2011. De Helft verkochtdd 11 december 2011

Al na twee maanden blijkt dat de helft van de eerste 50 woningen, die op de infoavond werden aangeboden zijn verkocht.

Bericht van  30 septemebr 2011 eerste infoavond voor Carolushof
Makelaar Boumij aan de Hekellaan startte vrijdagavond 30september 2011 met een info-avond over Carolus.
Het betreft het deel van 72 grondgebonden woningen*. Uitzondering vormen nog de 14 herenhuizen omdat eerst het oude Carolusziekenhuis gesloopt moet worden. Daarmee wordt eind dit jaar aangevangen.

De infoavond over plan Carolus, bij Boumij aan de Hekellaan, werd druk -vooral door jongverdieners - bezocht. De belangstellenden werden feestelijk -met koffie, champagne, wijn en hapjes- onthaald .
foto's © paul kriele, 30 september 2011. 

Het plan Carolus
Het Carolusplan aan de Hervesebaan/Bruistensingel.
-Links: Het deel flats, dat nog niet in de verkoop zit.
-Links:de stadsvilla's  en andere [vrijstaande] woningen.
-Boven: De ontwikkelaar benadrukt de de parkachtige opzet en spreekt in superlatieven, met: 'ongelooflijk, onderscheidend en onweerstaanbaar...'.


Volgens de makelaars van Boumij, die de zakelijke bemiddelaar is van Bouwfonds Ontwikkeling uit Eindhoven, is er sprake van een overweldigende belangstelling. Overigens was het op de info-avond ook tamelijk druk van -veelal jongere- belangstellenden /relaties. 
De prijzen van de woningen lopen uiteen van € 349.000 rijtjes huis/stadswoning tot ruim  € 800.00 voor vrijstaande stadsvilla's.


*Kortweg Carolus is de naam voor de invulling van de locatie aan de Bruistensingel/Hervensebaan, waar het Carolusziekenhuis heeft gefunctioneerd.
In dat complex komen flats en en grondgebonden woningen. Eind september 2011 is met de verkoop van dit laatste deel -de grondgebonden woningen- gestart.
Dat deel bestaat uit twee blokken [8] stadswoningen, twee blokken [14] herenhuizen aan de Caroluslaan en dan nog 16 vrijstaande en 26 halfvrijstaande stadsvilla's.
>> zie ook artikel op Bastion Oranje dd. 27 april 2011 Nieuwbouwplannen Carolus
>>zie de website van www.bouwfonds.nl

Terug naar boven