Protix en omwonenden Meerendonk meer 'on speaking terms'

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-08-2017 | Gewijzigd op: 26-08-2017

Tom de Vos, de vertegenwoordiger van de omwonenden  geeft aan dat zij in dialoog staan met Protix: 'We hebben met directeur Kees Aarts een goed gesprek gehad en daaruit blijkt dat Protix met ons wil meedenken'.


Ondanks deze meer goedwillende houding komen vanavond p[rotesten  van  bedrijven en omwonenden komt  op SBS6 aan bod.  Maandag 28 augustus 2017 krijgen de bezwaarmakers gelegenheid om in het Bestuurscentrum  in te spreken bij Informeren & Ontmoeten.
 


Bericht van vrijdag 25 augustus 2017
Aanbieding protesten ['zienswijze'] tegen komst larvenfabriek voor mengvoeders Protix

Bewoners van de nieuwe wijk de Meerendonk aan de Poeldonk bieden vrijdagmiddag 25 augustus 2017 in het Stadskantoor aan wethouder Eric Logister een petitie aan met handtekeningen. Op basis van de omgevingsvergunning protesteren zij tegen de komst van Protix  vlak bij hun aangekochte woningen. Het gaat hen om  stank, geluidsoverlast en een te hoge bebouwing.
Protix is een fabriek die mengvoeders produceert uit larven van de zwarte vlieg. [zie artikel hieronder]. De bewoners hebben zich bij hun protest door juristen laten adviseren. Ook de voorzitter van de wijkraad Zuid Gerard Schouten en Campina, De Bossche Hockeyclub en golfclub De Pettelaar en de Natuur en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant hebben een zienswijze ingediend.

Wethouder Eric Logister sprak tot de delegatie olv Tom de Vos, die een paar honderd omwonenden uit de Meerendonk en de Gestelse buurt vertegenwoordigde, dat hij op dit moment nog niets voor de bewoners kon doen.  We bekijken eerst de zorgen  in de zienswijze en verwerken onze  conclusie in het definitieve besluit.'

Bericht van  11 augustus 2017 Komst van Protix,een fabriek van mengoeders gemaakt uit insektenlarven.
Op bedrijventerrein Poeldonk, op de plek van voorheen De Kruithoorn, naast de nieuwe wijk  Meerendonk/ Gestel Zuid heeft Protix Biosystems uit Dongen een omgevingsvergunning aangevraagd voor een fabriek voor de grondstoffen voor dierenmengvoeders.  Die worden gemaakt door het kweken van larven [eitjes] uit de Zwarte Soldatenvlieg die verolgenms worden vermalen naar eiwitten c.q. eiwitvetten tbv van die mengvoeders. In de vergunning staat:’..voor de productie van hoogwaardige diervoederingrediënten’.