Mengvoederfabriek Protix bouwt in Bergen op Zoom

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-08-2018 | Gewijzigd op: 07-08-2018
Protix Biosystems, de Dongense fabrikant van dierenvoedsel [vis- en veevoerder] via het kweken van eiwitten uit larven van insekten, gaat voor miljoenen op bedrijfspark Theodorushaven in Bergen op Zoom bouwen. De agritechfabriek moet in 2019 klaar zijn, meldt directeur Kees Aarts aan een redacteur van dagblad BNDeStem [dd.07082018].

In 2017 haakte uiteindelijk het dierenvoedselbedrijf af, eerst na protesten en acties vanuit de Meerendonk en de Gestelse buurt en vervolgens, maar wel na veel actie, ging ook de gemeente, die feitelijk a iets te vlug  toestemming voor de bouw had verleend, overstag. Wethouder Eric Logister trok, openlijk op een buurtbijeenkomst in het stadhuis, uiteindelijk  ook zijn keutel in.Daar meldde hij dat Protix op 11 september 2017 de aanvraag voor een oprichtingsvergunning had ingetrokken. 
De gemeenteraad had intussen besloten Poeldonk voor woningbouw te bestemmen.Daar gaat binnenkort ism Zayaz het  dorpje Utopia, met zelf gebouwde houten huizen van start. Artikel dd.13 septrmbrr 2017 Protix ziet definitief af van vrstiging in Den Bosch

Verklaring College van B&W na meerderheidsbesluit gemeenteraad tegen komst Protix.

In de vergadering van de raadscommissie ROB van 4 september jl. hebben we kennis genomen van uw discussie over woningbouw op de Meerendonk in relatie tot de vestiging van Protix aldaar. Duidelijk is dat een deel van de raadscommissie de vestiging van Protix op de Poeldonk niet wenselijk acht, omdat de Meerendonk, gezien de grote gemeentelijke woningbouwopgave voor de komende jaren, meer als woningbouwlocatie gezien wordt. 
 
Afgelopen maandag 11 september heeft Protix de aanvraag oprichtingsvergunning voor de vesting van Protix op de Poeldonk officieel ingetrokken. Wij zullen met Protix in gesprek gaan over wat wij nu nog voor elkaar kunnen betekenen
 
Kweken van larven door Protix.


foto © protix.
.............................................................
Bericht van  7 september 2017: Geen mengvoederfabriek Protix op Poeldonk
De bouw van Protix, een mengvoederfabriek uit vliegenlarven op Poeldonk, gaat niet door. De meerderheid van de gemeenteraad [behalve Rosmalens Belang en de VVD] is tegen. Protix zou overlast [stank, verkeer en hoge silo's] veroorzaken. De gemeente stond volledig, op een oorspronkelijk voor woningbouw bestemd gebied en door met 'regels' te schuiven, achter de komst van Protix toe. De directeur geeft nu pas toe omwonenden te weinig te hebben betrokken bij de komst van de fabriek.

Bericht van 10 augustus 2017Protix:  Komst van  mengvoederfabriet uit vliegenlarven

Op Poeldonk, op de plek van voorheen De Kruithoorn, naast de nieuwe wijk  Meerendonk/ Gestelse Buurt heeft Protix Biosystems uit Dongen een omgevingsvergunning aangevraagd voor een fabriek voor de productie van grondstoffen voor de diervoedersindustrie.  Dat proces vindt plaats door het kweken van larven [eitjes uit de Zwarte Soldatenvlieg] die vervolgens worden vermalen  en omgezet in eiwitten en vetten tbv van diervoeders. In de vergunning staat:’..voor de productie van hoogwaardige diervoederingrediënten’.

Protix wil per see in een bestaand gebouw beginnen.
Die vergunning geeft –onder ‘gebouwen’-  verbouwing van Kruithoorngebouw Q1 en  zes hoge silo’s tbv de  productie van eitjes en 12 silo’s voor de kweek van larven. Ook staat er dat bij uitzondering de silo’s 20 meter ipv 10 meter hoog mogen zijn.

 

Wat stank betreft werkt Protix met een driebarrière systeem [deursluizen] waardoor de stank beperk behoort te zijn.  Op het terrein is transport  o.a. van meerdere heftrucks [het aantal wordt niet genoemd], die 40-50 bewegingen per dag maken.

Daarnaast is er sprake van 21-30 vrachtwagenbewegingen waarvan 2 in de avond en nacht en 40 personenwagens voor de 80 werknemers van ‘Protix Den Bosch’

Akoestisch onderzoek De bouw gebeurt op ‘een geluidsgevoelige bestemming van de omgeving’. Daar is een ‘optredende geluidsbelasting geprognotiseerd’. De geluidsbelasting voor de omgeving bedraagt aan de ‘intredezijde’ 78db en aan de uittredezijde  88 db. In Dongen, waar het bedrijf nu zit, zijn die aantallen voor de geluidsniveau in de sectie productie 75-79db terwijl maximaal 70db is toegestaan. 

Woonbuurt over het hoofd gezien Het meest opvallende [gemis] staat onder het ‘Bedrijventerrein’ dat 30 hectare groot wordt en valt in de categorie 1 t/m 3.2.Protix gaat er bijna 40.000 vierkante meter van gebruiken.  Dat gebied is betiteld met ’redelijk rustig’. Aan de rand bevindt zich ‘ groen en sport’. Maar nergens is duidelijk dat de bebouwing vlak bij de nieuwe wijk Meerendonk is gesitueerd. Er wordt wel van de Gestelse buurt gesproken en van de Oosterplas maar van de aangrenzende woonbuurt.

In 2016 werd de  2e fase Meerendonk op de locatie IJsbaan in de ijskast gezet omdat er tot 2013 genoeg nieuwbouwlocaties beschikbaar zouden zijn. Dat lijkt  ‘een move’ ten gunste van eigen beleid..

Er staat wel dat een ingrijpende herstructurering onder meer  van sportvelden, stortplaats, bodemsanering en de sloop van -een deel-van de Kruithoorn. Mogelijk wordt er een waterzuiveringsinstallatie gebouwd.

Dit alles is met ambtenarenogen gelezen en gefiatteerd en als zodanig uitgezet. De omgevingsvergunning ligt  nog t./m maandag 28 augustus 2017 ter inzage.

Op de twee informatieavonden in mei/juni kwamen slechts 20 bewoners af.

Kritiek van De Bossche Groenen op komst Profix

De Bossche Groenen stelt kritische vragen over de plannen mbt afbouw van de nieuwe wijk Meerendonk. De fractie olv Judith Hendrickx mist onder activiteiten ‘eiwitkweek-bedrijvigheid en/of insectenkweek’. Ook staat in haar brief dd.10-08-2017 ‘Schriftelijke vragen ex.  Art. 33’ een  geluidsbelasting van 104 db gedurende  45 minuten tijdens het laden en lossen van 21-30 !! vrachtwagens. Die verkeerstoename geeft risico op verkeerongelukken in de buurt, stelt Hendrickx. En hoezo? dat Profix geen geluidshinder oplevert en waarom zij in milieucategorie 3.2 valt?
De Bossche Groenen mist de aanleg van nieuwe natuur in de Dungense polder. Tot slot vraagt zij welke andere locaties dan Poeldonk in beeld zijn geweest..?

 Terug naar boven