Start bouw Brede Bossche School Nieuw Zuid

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-10-2011 | Gewijzigd op: 18-10-2011
Op maandagmiddag 17 oktober 2011 voltrok zich de start van de bouw van een nieuwe BBS in Zuid/Meerendonk. Drie kinderen uit die nieuwe wijk, te weten Sufijan, Emi en Ashley, metselden op de bouwplaats de eerste steen. De nieuwe Bossche Brede School gaat 'BBS Nieuw Zuid' heten. Daarin komt een kindercentrum 'De Vlindertuin'. 
'Nieuw Zuid' wordt door de gemeente en Brabant Wonen als naam aan die wijk [Oostelijk] achter de Gestelse Buurt gelegen, gegeven. Maar topografisch heet dat gebiedsdeel de Meerendonk. 
Een BBS is een combinatie van activiteitengebouw en school. De 'BBS Nieuw Zuid' bevat naast kinderopvang en buitenschoolse opvang, een schoolbibliotheek, het Computerhuis, een gymzaal en een wijkcentrum, kortom een ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners. 
.
-Boven: De genodigden, onder wie bewoners, kinderen en vertegenwoordigers van gemeente, het bouwteam en de BBS die in de feesttent de feestelijke start van de BBS op de Meerendonk bijwoonden.
-De peuters en kleuters van de Vlindertuin beelden met hun dansacts de werkzaamheden uit van de bouwvakkers: bijv. zagen en  timmeren. Dat werd uiteraard afgewisseld door diverse danspassen, springen en klappen.
-Rechts: Wethouder Bart Eigeman, die aan de hand van een drie etages hoge gebaksschaal de school en zijn bevolking uitbeeldde.

foto's © paul kriele,  17 oktober 2011.


Bij de eerste steenlegging werden de drie peuters/kleuters geassisteerd door wethouder Bart Eigeman en Henk Roozendaal, directeur van Brabant Wonen.

Daaraan voorafgaand  had de wethouder en de Brabant Wonendirecteur een toespraakje gehouden. Eigenman pakte een etagère waarop allerlei caakjes lagen. Die schaal stelt de school voor. Elke etage vertegenwoordigt een deel van de wijk:  alle bewoners inclusief de kinderen, die de school gaan 'dragen', dan de volwassenen die voor school en buurtactiviteiten [gaan] zorgen en op de bovenste etage de activiteiten die daar gaan spelen.  
Na het uitdelen van de gebakjes die erop lagen, constateerde Eigeman dat de schaal leef was. 'Da's minder leuk. Dus er moet weer wat leven in komen, riep de wethouder: ' Zijn jullie bereid leven te brengen in de BBS?', waarop er een luid gejuich losbarste, eerst alleen van de kinderen en - op aandringen - ook van de ouders.

Bilal heeff zojuist aan wethouder Bart Eigeman en de directeur van de wooncoporatie Brabant Wonen de maquette van de school aangeboden. Die krijgt straks een ereplaatsje in de nieuwe Vlindertuin.

foto's © paul kriele, 17 oktober 2011.

Tussendoor voerden de peuters en kleuters van de Vlindertuin de vanmorgen geoefende dansjes uit. Dat gebeurde olv de juffrouwen Trees [van Flik Flak, die dans en muziek geeft] en Dominique en Jeannette. 
Bilal mocht aan wethouder Bart Eigeman een maquette uit kleine steentjes opgebouwd overhandigen. Dit schoolmodel komt straks in de Vlindertuin te staan.
Na drie kwartier trok het gezelschap vanuit de feesttent met de jeugd voorop naar de bouwplaats, waar de officiële eerste steenlegging werd verricht. 
De kinderen van de Vlindertuin gingen voorop samen met  Bart Eigeman en Henk Roozendaal van Brabant Wonen.

De door de jeugd van de Meerendonk opgelaten ballonnen op de achtergrond en vooraan de drie kinderen van de Vlindertuin [vlnr.]  Sufijan, Ashley en Emi die de 'eerste steen-legging' verrichtten. Daar bleef het niet bij. De hele voorraad die klaar lag werd op de fundering gelegd.

foto's © paul kriele, 17 oktober 2011.

Energiezuinig
Wooncorporatie Brabant Wonen past hier een 'Passief Bouwen- duurzaamheidsconcept' toe. Dat is uniek voor Den Bosch.
Het volkomen geïosoleerde gebouw, dat vanaf de Poeldonkweg gezien, vooraan in de wijk ligt, gebruikt passieve energiebronnen, zoals lichaamswarmte en zonnelicht. Het staat op een drielaagse fundering die ook nog isolerend werkt. De oplevering van de 'BBS Nieuw Zuid' staat gepland voor eind 2012. De school kan vanaf begin 2013 gaan draaien.
 

Terug naar boven