Carrousel blijft gewoon open [na verlenging sluiting door Gemeente]

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-06-2012 Bastion Oranje berichtte van de week dat de gemeente de sluiting van Karrenstraat 3-5 had verlengd t/m april 2013. Dat bleek alleen voor de bovenetages te gelden en niet voor de nachtclub Carrousel.  Eigenaar Jan van Son deelt mee, dat in tegenstelling tot de vorig jaar opgelegde sluiting, nu de Carrousel is gevrijwaard van sluiting. Dat komt doordat  vorig najaar de etages zijn gestut. Hierdoor is de veiligheid voor de Carrousel en diensbezoekers verzekerd.

De gemeente richtte zich dus met de nieuwe opgelegde sluiting op de etages van het pand Karrenstraat 3-5 en niet op nummer 1, het adres van de Carrousel.

De Carroussel in de Karrenstraat/hoek TweedeKorenstraatje is gewoon geopend. De verlenging van de sluiting door de gemeente betreft alleen de bovenetages... Vorig jaar werden na de opgelegde sluiting door Heijbra de etages gestut. Daar bleef het bij..

foto's  © paul kriele, 16 oktober 2010 en 4 mei 2011.