De Peperstraat en zijn gebouwen

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2008 | Gewijzigd op: 04-07-2019
De straat tussen Parade en Oude Dieze belicht, waarbij met name het hoekpand 'De Berenbijt' op de hoek met de Oude Dieze in beeld komt.

Voor pand Berenbijt zie artikel Feestelijke opening Berenbijt/Peperstraat 22*
Appèl verhuist naar Bolduc 21 maart 2008
Achter de schermen van de Peperhoek  28 september 2007.
Ritmeester naar Peperstraat 3 13 mei 2007.
Opknapbeurt sociëteitsgebouw 5 november 2005
*Feestelijke heropening pand Berenbijt , 13 juli 2006
Peperstraat 22: Miljoenenproject bijna klaar  20 juni 2006.
Pand Berenbijt met de opeenvolgende bouwontwikkelingen mei 2006
Oude Dieze: Atelier beeldhouwer Van der Geld opgeknapt  16 mei 2006.
Hoek Oude Dieze: Vrachtverkeer stopt busverkeer  8 mei 2006.
Peperstraat 1 24 april 2006
Berenbijt in de verf  24 april 2006.
Oplevering Berenbijt uitgesteld  3 maart 2006.
Mutaties Peperstraat oktober 2005.
Oplevering nadert    28 juni 2005
Diepe kuil achter de Berenbijt november 2003
Vijf beerputten in tuin augustus 2003
Renovatie Berenbijt   23 junil 2003.
Berenbijt onder de hamer 23 juni 2003
Graafwerk  maart 2002.
Rumoer in Peperstraat 29 november 2001.
Julianaplein 10

Meer over Geert van  de Ven
Meer over Jo Timmermans
Meer over Peperstraat 6 De Loet
---------------------
Inleiding op pand Berenbijt
De hoek van de Peperstraat met de Oude Dieze wordt gemarkeerd door een statig pand dat een wisselende historie achter zich heeft. Van ouds was het een straat waar patriciërs woonden.
De Berenbijt is een historisch pand waarvan de oorsprong - voorzover bekend- teruggaat tot 1755. 
Op deze plek hebben feitelijk drie panden gestaan, maar twee daarvan zijn ooit samengevoegd.
Tot in de jaren vijftig was het hoekhuis met de Oude Dieze het woonhuis van de familie Van Hugenpoth. Daar woonden grootvader J.B.W. baron van Hugenpoth en diens zoon, de advocaat mr. F.W. baron van Hugenpoth.
In 1951 verhuisden de nazaten van de baron naar een dorp buiten de stad.

Sedert 1998 woont er Geert en Noort van de Ven-De Gruijter.
 
Een herenhuis gelegen in de Peperstraat 22. Vroeger bewoond door de familie Hugenpoth, maar twee jaar geleden [2000] gekocht door Geert van de Ven, directeur van Appèl.

foto © gerard monté, 2 mei 2002.

Berichten:
Appèl verhuist naar Bolduc 21 maart 2008.
Het kantoor van Appèl op het Julianaplein 8 komt vrij. De dienstvelener verhuist naar het kantoorgebouw Bolduc nabij de A2 aan de Reitscheweg. Het kantoorpand dat het woonhuis was van Van Lanschot werd idneretijd door Gert vande Ven aangekocht.
De nieuwe eigenaar wordt de PME-group Rosmalen, waarvan Ronald Kortrink de eigenaar is. PME is een adviserende onderneming in onroerend goed. De verhuizing voor de circa 45 medewekers van Appèl staat gepland per 1 juni 2008.
Appèl hield vanaf 1991 kantoor aan het Stationsplein en vanaf 1998 aan het Julianaplein 10, maar even tussendoor in de Hinthamerstraat.
Geert van de Ven, die op 9 maart 2008 61 werd, is de oprichter en eigenaar van Appèl. Op 14 april 2007 nam hij in TheateradParade afscheid als directeur.

Achter de schermen van de Peperhoek  28 september 2007.
Afgelopen donderdag 27 september 2007 is Geert van de Ven, na een operatie in Leipzig, weer gezond thuis gekomen. De onlangs [ 29 maart 2007] 60 jaar geworden Van de Ven, die najaar 2006 met veel tam tam in TheateradParade afscheid nam van Appèl, had -qua gezondheid - even een dip, maar is daar weer bovenop, zoals hijzelf Bastion Oranje meedeelde. Van de Ven vroeg om de eerdrer gedane formuleringen over zijn ziekte wat te verzachten. Bij deze.  

Het is namelijk niet zo dat de rentenierend Appèl-directeur in de publiciteit treedt met deze ziekte, zoals eerder 60-jarige André van der Veer [slokdarmkanker] van de gelijknamige Van der Veer makelaar * én de voormalig voorzitter RvBestuur van Heijmans, Joop Heijmans [beenmergkanker] deden.

De gezondheid van Jo Timmermans. 5 oktober 2007 
Een paar deuren terug in de Peperstraat in het grote statige pand van voorheen Van Lanschot, wonen Jo en Gerdie Timmermans. De gezondheid van Jo liet de laatste tijd te wensen over, zoals Jo Timmermans zelf bij de presentatie van 's-Hertogenbosch op de kaart gezet nav geruchten in de pers sprak.  'Mijn gezondheid is niet altijd even goed geweest . Maar -kijkend naar zijn vrouw Gerdie -ik voel mij nu goed van lijf en leden. Inderdaad, vanwege de luchtinhoud [longaandoening]  waren er problemen, maar die zijn nu zo goed als opgelost'.  

* Noot Van der Veer: Inmiddels overgenomen door Naber makelaardij uit Tilburg. 
-----------------------------------
Ritmeester naar Peperstraat  13 mei 2007. 
Het sigarenmerk Ritmeester komt naar Den Bosch. Daar vestigt het zijn hoofdkantoor op Peperstraat 3, waar de Lips Capital Group zijn kantoor had, maar naar Craaijenstein verhuisde. In het herenhuis, was vroeger tandarts Franssen gevestigd en later hield daar architect Wilco Meewis kantoor. Ritmeester heeft nu nog het hoofdkantoor in Veenendaal, maar bracht de productie over naar Hannover. Onder Ritmeester vallen de merken Hajenius, Oud Kampen, Dannemann en Ritmeester. Dat voor Den Bosch werd gekozen komt mede door de Bosschenaar en sigarenwinkelier en Ritmeester-directeur Max Leenheers die de stad strategisch en qua sferen goed zit zitten.
 
Peperstraat nr. 3, waar het hoofdkantoor van Ritmeester olv Max Leenheers, zich gaat vestigen.
foto © paul kriele, 16 mei 2007.
 


Sociëteit in de steigers  5 november 2006
Op Peperstraat 15 zetelt de herensociëteit  De ZwarteArend-Amicitia.
 
Peperstraat 15 sociëteitsgebouw.

foto © paul kriele, 20 mei 2019.
 
Peperstraat 15: Najaar 2006 werd het statige herenhuis 'De Wereld' met een atlas in het venster van de entree,  waar ooit de KNO-arts dr. H.Th Simon heeft gewoond, rigoreus opgeknapt. Het groot -onderhoud voor ruim twee ton werd uitgevoerd door aannemer Nico de Bonth.
Zowel de voorgevel [voegwerk, natuurstenen dorpels als de borstwering] als de stoa en de serre werden aangepakt.

foto's © paul kriele, 5 november 2006.

Robert Teulings volgt Geert van de Ven op als directeur Appèl   20 september 2006. 
Restaurateur Rob Teulings volgt Geert van de Ven op als directeur van Appèl. Van de Ven, die onlangs zijn geheel gerenoveerde en gerestylde pand De Berenbijt [Peperstraat] betrok, blijft als commissaris aan Appèl verbonden. 
Teulings, die in Eindhoven opgroeide, is de zoon van Ad, de broer van wijlen Michel Teulings, eigenaar/exploitant van restaurant de Pettelaar op de Pettelaarse Schans. Hun opa was Henk Teulings, die in Oeteldonk de functie van Peer van den Muggenheuvel bekleedde.
Door de beneoeming van Teulings is de organsiatiestructur bij Appèl enigszins aangepast Teuloings leidt met nog 2 andre edirtcetguren 

*Feestelijke opening pand Berenbij/t Peperstraat 22   13 juli 2006.
Na jarenlange restauratie is vandaag het pand Peperstraat 22. met de historische naam Berenbijt, opgeleverd. De bewoners in de straat vlaggen rond de afronding van deze renovatie en feestelijke ingebruikname van dit majestueuze pand. Dat oorspronkelijk dubbel-herenhuis, is in perfect staat-van-nieuw uit de periode van werkzaamheden te voorschijn gekomen. Tientallen bouwvakkers [van Nico de Bonth] schilders [Hombergen/Drunen], monteurs en woninginrichters kwamen er over de vloer.
Appèl directeur Geert van de Ven kocht eind 1998 voor 3,5 miljoen dit pand dat de laatste tijd in gebruik was bij het Rijk [Domeinen]. Van de Ven, die er enkele miljoenen in investeerde, vormt nu met zijn Noortje de Gruijter de trotse bewoners van dit hoekpand, waar tot voor vijftig jaar geleden de adellijke familie Baron van Hugenpoth woonde.  
 
Het vandaag- donderdag 13 juli 2006- opgeleverde pand Berenbijt op Peperstraat 22.  De bewoners van de Peperstraat vlaggen rond deze feestelijke afronding van een vier jaar durende renovatie.
foto's © paul kriele, 13 juli 2006.

De renovatieperiode begon eind 2002 na een archeologisch onderzoek in de binnentuin die nu is overkraagd en een volautomatische parkeergarage bevat voor Amerikaanse auto's. Vandaag werden nog enige luxe tuindecoraties door Erik Koijen uit Breda afgeleverd en een kantoorinstallatie door Beverling uit Nijkerk. 

Atelier Bossche beeldhouwer vdGeld opgeknapt  16 mei 2006. 
Momenteel renoveert Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen het voormalige atelier van Hendirk van der Geld. Deze beeldhouwer, van wie veel werk in de Sint Jan [beelden aan de pilaren] aanwezig is, en ook het preekgestoelte maakte, bewoonde een herenhuis aan de Oude Dieze waarnaast zijn atelier was gelegen. Daar werkten eind 1800 een tiental ambachtslieden.
 
Het pandje Oude Dieze 3a van Jo Timmermans, staat nog in de steigers. Momenteel wordt door Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen de voegen vernieuwd.  foto's © paul kriele, 16 en 22 mei 2006.

Op dat pand staat behalve zijn spreuk ‘Arbeyd sere voert tot eere’ ook een lege console. Tegelijk met de renovatie van het pandje wil de buurt een beeld van de beschermheilige Sint Eloy [Eligius] ten geschenke geven aan de eigenaar van het pandje Jo Timmermans, aan wie de buurt veel te danken heeft.
Timmermans die zelf in de Peperstraat woont, fêteert af en toe de 'Peperblokkers'. Onlangs mochten zij kennis maken met het toekomstige Jeroen Boschcentrum in de Sint Jacobkerk, dat komend najaar opent. Daarbij zat ook een ‘beklimming’ van de toren waarin werk van Jeroen Bosch komt te hangen. De bezoekers komen met een lift op 40 meter hoogte uit waar vandaan zij een uniek uitzicht hebben over de stad.
 
Geert van de Ven 
Geert van de Ven, zoon van een sigarenwinkelier in de Van Noremborghstraat en broer van het hoofd stadsredactie Jos van de Ven, werd -op 9 maart 1947- nog net niet geboren op de Muntel waar zijn ouders een buurtwinkel hadden, maar in Vlijmen.. 
Vader was procuratiehouder bij de edelsmid Carel Teulings.
Via het uitzendbureau van Keser groeide de ondernemer uit tot directeur van het uitzend-, c.q. detacheringsbureau Appèl.
Van de Vens carrière begon in de horeca. Aansluitend doorliep hij de kruideniersvakschool in Utrecht. In 1971, op 25-jarige leeftijd, werd Van de Ven vertegenwoordiger bij de Boterfabriek van Nederveen aan de Zuid-Willemsvaart.
Zijn volgende stek was het Uitzendbureau Keser, eerst nog gevestigd aan het Julianaplein, vervolgens aan de Daviottenweg. In 1984 nam hij - door een management buy-out- Appèl, dat onderdeel van Keser uitmaakte, over.
Adia, dat Keser toen [1983] had overgenomen, toonde geen interesse in de dienstverleningsactiviteiten van Appèl.
Dankzij de portefeuille van het TheateradParade, dat toen nog Casino heette, is voor Van de Ven de basis gelegd voor zijn huidige bedrijf Appèl. Al voor de nieuwbouw van de schouwburg in 1974 verrichtte de mededwerkers van Appèl er tal van diensten [schoonmaak en horeca en garderobe].
Appèl hield vanaf 1991 kantoor aan het Stationsplein en vanaf 1998 aan het Julianaplein 10, maar even tussendoor in de Hinthamerstraat.

Geert van de Ven is sedert 2004 getrouwd met Noortje de Gruijter en is voordien ruim 30 jaar getrouwd geweest met Sabine Simons.
Recent [april 2005] werd bekend dat Van de Ven, een van de [hoofd-]financiers is van het te bouwen boulevardhotel bij de IJzeren Man in Vught.

Functies:
Geert van de Ven is eigenaar van -naast Appèl -Scholte Schoonmaakbedrijven, 't Hart Catering- en Schoonmaakbedrijven, Van de Ven richtte restaurant Punt.nl op, dat als eerste op d elocatie SM's [Magistratenlaan] opende. Verder bekleedt hij nog comissariaten bij Prisma Car Lease, Rabobank Den Bosch e.o. en is voorzitter van RvC Appèl en de Brabantse Industrie Maatschappij BIM. Daarnaast bekleedt de Bosschenaar nog tal van adviesfuncties.
Miljoenenproject bijna klaar   /den bosch, 20 juni 2006.
Het pand De Berenbijt zal binnenkort worden opgeleverd. De bouwvakkers van Nico de Bonth voorspellen dat zij eind juni vertrekken. Ook de schilders zijn met hun laatste streken bezig. Tussen al die mannen ontwaren we een vrouw. Daar zit Bertina, de koffiedame die zo niet genoemd wil worden.. Maar ze is wel merkbaar aanwezig. Volgens Noortje de Gruijter zal dat in juli 2006 gebeuren, maar zeker daarvan zijn we nog niet.
 
   
De schilders van Hombergen uit Drunen De mannen van Nico de Bont uit Nieuwkuijk. In blauw de koffiedame Bertina.. .
 
De inrichting ziet er geweldig uit. Dat kleppen de mannen die beweren dat '..alles van Ikea afkomstig is.. '.
De entree met hal van Peperstraat 22. Na jaren werken eindelijk klaar voor de bouwvakvakantie van 2006
 

foto's © paul kriele,  24 april [l-onder] 20 juni 2006.

Vrachtverkeer stopt busverkeer  8 mei 2006.
 
Laad-en losverkeer voor de renovatie van Peperstraat 22 [Berenbijt] zorgt vooral op maandagmorgen, bij toenemend vrachtverkeer, zoals autobussen [toeristen], voor opstoppingen in de bocht met de Peperstrtaat/Oude Dieze.  foto's © paul kriele, 8 mei 2006.

Peperstraat nummmer 1 in renovatie  24 april 2006.
Momenteel - medio april 2006 - wordt Peperstraat nummer 1 uitgepeld. Het pand krijgt een grondige vernieuwingsbeurt. Op dit perceel was lange tijd kapper Cees Hurkens gevestigd. Op de bovenetages hadden Cees en Annelies hun woonhuis. Cees is overleden en Annelies verhuisde naar de Oude Dieze. Nummer 1 in de Peperstraat werd vervolgens het kantoor van Crescendo.
 

Start werkzaamheden aan pand Peperstraat 1.

foto © paul kriele, 24 april 2006


Berenbijt: 
situatie garage mei 2006
De ingang van de automatisch te bedienen parkeergarage onder de tuin van Peperstraat 22 die veel electonica bevat. foto © gerard monté, 28 mei 2006 [l] en paul kriele, 30 mei 2006 [r] .

de situatie april 2006
Dat de schilders er bezig zijn -op maandag 24 april 2006 -is al een goed teken dat de grove bouwvwerkzaamheden zijn gevorderd en het fijne afwerken begint.. De tuin is qua casco ook klaar De muur staat er om heen en nu de techniek nog van de automatische parkeergarage. Dan kan de hoveenier komen om de stene binnenplaats een groen aanzien te geven.

Uitgestelde oplevering   3 maart 2006/situatie april 2006.
 
De tuinmuur, waar nu de aandacht op gericht is, met de toegang voor de electronisch te bedienen parkeergarage en de poort naar het 'achterommetje'.
 
foto's © paul kriele, 11 april 2006.
 
Het achterliggende perceel van Peperstraat 22. Daar is men nog druk bezig met een carport en een tuingalerij aan te leggen. - foto's © gerard monté 2 maart 2006.

Onderstaand bericht van 28 juni 2005, dat de oplevering aankondigt, is door de actualiteit -van 3 maart 2006 -al weer ingehaald. Zou de oplevering en zelfs de viering van de afronding van de restauratie/renovatie rond de jaarwisseling van 2005/2006 plaatsvinden, dat streven wordt niet gehaald. Inmiddels is het voorjaar 2006 en het perceel ziet er nog als een bouwterrein uit. Ook het interieur is bij lange na niet af.

Mutaties Peperstraat  8 mei 2005.
Het pand Peperstraat 17 is verkocht aan de Bossche makelaar en woningverhuurder Piet Persoons tenminste ..
Het pand dat -volgens oude adresboekjes - jaren bewoond is geweest door Broekhof [een portier] werd meer recent bewoond door de Johnny & Nolly Manders en laatstelijk door een gescheiden vrouw. Met de transactie gaat de functie van
woonhuis niet verloren, aldus Piet Persoons.
Crescendo en Groenewoud:
Even verderop is het grote zakenpand op nummer 3 te huur, evenals het belendende pand op nummer 5. Dat laatste was eigendom van het bisdom die haar kantoren concentreert op Parade 11.
Op Peperstraat 3 hield in de jaren zestig/zeventig tandarts Franssen praktijk. Scott nam de praktijk van Franssen na diens dood over. Meer in onze tijd heeft daar de architect Wilco Meeuwis zijn kantoor gehad. Na Meeuwis' vertrek naar Spanje is er de Vastgoedmij Crescendo Properties ingetrokken, die eerder al vooraan op de Peperstraat zat.
Van de drie compagnons van deze projectontwikkelaar is Van Leeuwen uitgetreden. Maar Frank Punte en Lips [Uden]
bleven over. Deze Lips, directeur van Lips Capatal Group, kocht twee jaar geleden het landgoed Craaijestein van de gebrs. Groenewoud. John Groenewoud is kantoor gaan houden op de Isabellalaan, het complex dat de naam 'Bossche Poort'
kreeg.

Oplevering De Berenbijt nadert - 28 juni 2005
'De Peperblok' kan 'binnenkort' opgelucht adem halen. De stof is dan opgetrokken, de herrie geluwd en een pand gaat weer stralen als nooit te voren. Het is decennia geleden dat het hoekpand Peperstraat 22/Oude Dieze een aanzien van herenhuis had. Maar de toekomstige bewoner verwacht dat kort voor Kerst 2005 het pand opgeleverd wordt. Geert van de Ven kocht het pand in 1998 voor 3,5 miljoen gulden. Gezien vanaf 2002, kort na het archeologisch onderzoek, zijn bijna vier jaar verstreken van bouwen, procedures en renoveren . 

Begin 2006, als ook de inrichting is gebeurd, kunnen Geert van de Ven en Noor de Gruyter het pand gaan betrekken.
Aanvankelijk, toen de bouwactiviteiten net waren begonnen en er een diepe kuil gegraven moest worden voor een autostalling, ontstond er in de buurt enige commotie. Met name de architecten, van wie ieder zo zijn specifieke visie toonde, kwamen in opstand boos als ze waren over de gevreesde effecten van die bouwkuil. Maar vooral de aristocraten wilden -vanege de goede nabuurschap daar geen weet van hebben. 

Laten we nu zeggen: De rust is weergekeerd. In het vooruitzicht van een feestelijke openstelling lijkt in de Peperblok weer pais en vree te heersen. Maar het blijft een buurt met tegenstellingen. Echt boteren tussen de familjes,  Nee. Daarvoor zijn de tegenstellingen door de uiteenlopende afkomsten te groot. Bovendien is er de afgelopen jaren teveel gebeurd. Neem bijvoorbeeld de diverse affaires in en rond de Sint Jan als parochiekerk. De Peperstraat was een diep gelovige katholieke straat. Daar is de klad in gekomen, want -bij hoog en bij laag- ook de Peperstraat loopt wat dat betreft in gelijke pas met de rest van de bevolking.  
Het meest markant blijken die contrasten nog door de afwezigheid van enkelen op de traditionele Nieuwjaarsreceptie van Clemens van der Ven. Nee, de tijd van doktoren, bankdirecteuren en jonkheren is passé. Met hun verscheiden verdween ook de allure van een sjieke herenstraat.

Ontwikkelingen rond het pand Berenbijt   oktober 2004
   
Het voormalige trappenhuis heeft plaats gemaakt voor een moderne opgang naar de etages. Voor de ramen hangen zwart getinte houten luxaflex. Op de plek van dat trappenhuis is in de gevelwand een nieuwe- strakke- raampartij gekomen.

foto's © gerard monté, 3 oktober 2004.

Situatie juli 2004:
 
De houten schuttingen rondom het hoekpand zijn half juli 2004 weggehaald. De ramen - en deurkozijnen zitten nog in een grondlaag. Het voegwerk is inmiddels al opgeknapt. De rernovatie vordert gestaag. foto' s © gerard monté , 17 en 25 juli 2004.


Geert van de Ven heeft in april 2002 een bouwvergunning aangevraagd voor een elektrisch bestuurbare lift die zijn zeldzame auto' s tot in de grond kan laten wegzakken.
Tijdens archeologisch onderzoek in maart 2002 is een waterkelder, enkele 17e eeuwse munten, een pispot en een kruik gevonden.

De Berenbijt 
 
Het imposante  herenhuis op Peperstraat 22, met de aloude naam Berenbijt, dat momenteel wordt gerenoveerd.

foto © gerard monté, 2 mei 2002.

 
Vijf beerputten in tuin Berenbijt  19 augustus 2003.
De Berenbijt doet zijn naam eer aan: Er kwamen bij onderzoeken vijf beerputten tevoorschijn. Maar Berenbijt is meer een topografische naam!
 
Werkzaamheden en archeologisch onderzoek rondom het huis Peperstraat 22, ook wel bekend als De Berenbijt..  De tuindeuren naar een tuin die nog veel verborgen houdt.
De Bossche archeologen olv Ranjith Jayasena hebben in de tuin van de Berenbijt in totaal vijf beerputten blootgelegd. Waterput in de tuin aangetroffen [l].

foto's © gerard monté. 13 augustus 2003.
 

De tuin van het pand Berenbijt was mogelijk in gebruik bij aanpalende percelen. De Berenbijt, het hoekhuis dat  in de jaren 40-50 berwoond werd door de familie Hugenpoltz, was laatstelijk een kantoorpand van de dienst Domeinen.

De Bossche archeologen olv Ranjith Jayasena hebben in de tuin van de Berenbijt in totaal vijf beerputten blootgelegd. Momenteel onderzoeken zij als afsluiting van het werk dat vorig jaar olv Johan Treling begon, nog een strook achter dit pand op Peperstraat 22. ‘Het is niet zo dat die putten allen tegelijk in functie waren,’ aldus archeoloog Jayasena die dit aanvullend onderzoek leidt. ‘We verwachten geen spectaculaire dingen. De conclusie is dat hier -na de stichting van de stad- niet veel bewoning is geweest. Dit perceel heeft lang als tuin gediend. De beerputten behoorden mogelijk bij de aangrenzende panden’ , aldus Jayasena, die samen met Aleike van de Venne [afstudeerfase archeologie] en de vrijwilligster Nel Wassenberg en de machinist Patrick van Luytelaar, dit karwei doet.

Zij proberen ook aan de hand van bewonersporen uit de 15e eeuw de juiste percellering vast te stellen. Die kan vroeger wel eens anders zijn geweest. 
Vorig jaar werd er al archeologisch onderzoek gedaan. Toen zijn kelders -waarschijnlijk behorend bij het aanpalend perceel aan de Oude Dieze- en beerputten behoren bij de Berenbijt blootgelegd.

De archeologen fixeren hun onderzoek op een nieuw gegraven sleuf langszij de achtergevel. Mogelijk brengt de inhoud daarvan nog nieuwe inzichten over de oorspronkelijke indeling van het perceel. Ook hopen zij dat er nog aanvullingen boven water komen op het vorig jaar olv Johan Treling gestarte onderzoek. 

Situatie november 2003
 
Rechts: de tuin is leeg gegraven voor de aanleg van de garage. Links de kuil nog met zand gevuld.
foto © paul kriele [r]  en gerard monté [l], 2 en 13 november 2003.
In de tuin van Peperstraat 22 werd een enrome kuiil gegraven voor de aanleg van een parkeergarage.

De damwand rondom de enorme kuil die gegraven is voor de parkeergarage,  moet instorting voorkomen.
In de garage komen auto's te staan die via een electrische lift , zoals de parkeergarage van het nieuwe Stadskantoor naar beneden worden getild.

Waterput in de tuin aangetroffen [l]. Vorig jaar werd er al archeologisch onderzoek gedaan. Toen zij kelders -waarschijnlijk behorend bij het aanpalend perceel aan de Oude Dieze en beerputten behoren bij de Berenbijt blootgelegd.

Berenbijt onder de hamer 23 juni 2003.
Aannemersbedrijf Nico de Bont, bekend van de restauratie van de St.Jan, is met een ingrijpend woonhuisproject begonnen. Het gaat om het stadsherenhuis op Peperstraat 22, dat  eertijds uit twee woonhuizen besotnd. Het werd  vier jaar geleden [1998] gekocht door Geert van de Ven, directeur van Appèl.
Er zijn inmiddels wat procedures achter de rug, onder meer mbt de buren –het zgn.Peperblok- die bezwaar maakten tegen de aanleg van een parkeergarage in de tuin, bedoeld voor de oude Amerikaanse auto’s, een hobby van de directeur van het Bossche detacherings - en uitzendcateringsbedrijf. De aankoop van dat grote hoekpand voor indertijd [1998] 3,5 miljoen gulden werd gezien als een zakelijke belegging, maar het is meer de opstap naar een nieuwe levensweg.

Onder het huis bevindt zich een royale kelder, maar de betegelde kelder in de tuin is feitelijk interessanter.

Graafwerk Berenbijt  18 maart 2002.
Op de achterplaats van het hoekpand Peperstraat 22 zijn archeologen olv Johan Treling met opgravingen bezig. Jo Kuijpers en archeoloog [uitzendkracht] Jeroen Weterings werken nog tot eind van de maand maart op de binnenplaats van ‘de Berenbijt’ , zoals het pand sedert de samenvoeging in 1755 heet. Daar kwamen intussen vier beerputten, waarvan een uit de15e eeuw en een beerkuil te voorschijn.
 
Links en rechts zijn Jo Kuijper en Jeroen Weterings bezig met graafwerkzaamheden. Jeroen staat in een kelder die feitelijk hoort bij het eerste pand op de Oude Dieze. Die kelder loopt door tot op het perceel Peperstraat 22. Jo Kuijper [rechts op de foto] vertelt over de gevonden beerputten en de waterkelder die het regenwater opving.
foto' s © paul kriele, 18 maart 2002.

Ook is er een 18e eeuwse waterkelder gevonden die oorspronkelijk als kelder heeft gediend en doorliep tot onder het buurpand op Oude Dieze 4-6. Vóór de tijd van de waterleiding [1885] betrok men water uit de stadspompen. Rijke lui lieten een eigen waterkelder aanleggen.
Twee 14e eeuwse kannen van grijs aardewerk en wat andere kannen en potten, en wat 17e eeuwse muntjes, maar nog geen bijzondere vondsten kwamen uit de grond boven water.
Het hoekpand is eigendom van Geert van de Ven, directeur van Appèl, die nog aan de ’grote verbouwing’ moet beginnen.

De Berenbijt is de naam van het hoekpand Peperstraat/Oude Dieze. Dat pand, waarvan de naam is afgeleid van een toponiem, werd in de jaren voor en kort na de Tweede wereldoorlog bewoond door de familie Hugenpoth. In 1998 kocht Geert vande Ven, directeur van Appèl het pand aan voor 3,5 miljoen gulden. Momenteel zit het in een renovatiebeurt.
De Berenbijt was laatstelijk een kantoorpand van de dienst Domeinen.
 
Nog onaangeroerd in de oude situatie voor 2000.

foto © gerard monte 2 mei 2002.

 

Rumoer in de Peperstraat 29 november 2001.
Het rommelt in de Peperstraat, Parade, Triniteitstraat en Oude Dieze. Een comité, dat zich in de wandelgangen ‘de Peperblok’ noemt, voert al met succes actie.
Deze ‘Peperblok’, olv aanvoerder/voorzitter Gerrit Kosterman, overigens inmiddels verhuisd van de Parade naar de Zuiderpoort, maakt dit keer bezwaar tegen de afvalcontainers die op de hoek Triniteitstraat/Oude Dieze zijn gepland. Dat is zeer tegen de zin van mr. Jan Kwantes, die behalve overbuurman ook nog oud-voorzitter is van de Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad [Blb]. Deze Blb trok recent ten strijde tegen deze afvalbakken die zij vuilverwekkend en onooglijk vindt.
Het comité ‘Peperblok’staat sterk met de leden: oud-burgemeester Don Burgers en jurist Hans van Zinnicq Bergmann [beiden Peperstraat]. Zij behartigen het ambtelijk/juridisch aspect.
Het eerste slachtoffer van ‘de Peperblok ‘ was bewoner Geert van de Ven die drie jaar geleden het grote hoekhuis De Berenbijt voor 3,5 miljoen kocht. De buurt werd aanvankelijk hartelijk over zijn restauratieplannen geïnformeerd, maar toen er later ook een parkeergarage voor acht [!] -antieke - auto’s bij kwam, begon het verzet.
Vooral buurman Timmermans [Peperstraat] en de architecten Bom, Van de Laan en Van der Plas [Oude Dieze] waren over de diepe bouwput in de tuin aan de oude Dieze verontwaardigd. Het plan is afgeketst. Van de Ven koos het hazenpad: zijn dure huis staat te koop. Over zijn nieuwe optrekje krijgt nauwelijks iemand iets horen… .

Aanvulling op 'Het Rumoer'
Het rumoer in de Peperstraat schijnt over te zijn. De bewoners zijn weer on speaking terms. Geert van de Ven heeft de procedure voor aanvraag van een bouwvergunning weer opgepakt. Voorjaar 2002 waren er in de tuin activiteiten waar tenemen.Daar moet nog heel wat grond en energie verzet worden vooraleer dat imposante hoekpand zijn oorsrponkelijke allure herkregen heeft...

Hoofdkantoor Appèel op Julianaplein 10 
Op Julianaplein 10 staat het voormalige woonhuis van Jan van Lanschot de bankierszoon. Momenteel is er het hoofdkantoor van detacheringsbedrijf Appèl gehuisvest.
 
De statige villa aan Julianaplein 10. 

tekening © kees meijer, 1998.
 


Terug naar boven