Echtpaar Mechtild Stultiens & Roberto van Straaten in nieuwe huis

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-10-2016 | Gewijzigd op: 06-10-2016
Mechtild Stultiens en Roberto van Straaten hebben eindelijk hun nieuwe huis in de Triniteitstraat betrokken. Dat gebeurde plechtig en dus officieel met een inzegening door Antoine Bodar, eertijds nog kapelaan van de Sint Jan, die in 2012 ook het huwelijk van Stulttiens met  Roberto van Straaten inzegende.

  -Links: Mechtild Stultiens en Roberto
van Straaten staan geroerd in hun
voorkamer bij de inzegening van hun nieuwe huis
.
Huwelijksmoment in de Sint Jan
wanneerAntoine Bodar de ringen
overhandigt. Op de achtergrond
Yuri van Gelder die ze aan kwam dragen


foto © paul kriele,  12 mei 2012.


 
 

Het echtpaar woonde 'sedert' hun huwelijksdag op 12 mei 2012  opafstand, zoals
burgemeester het bij de voltrekking in het stadhuis zei: een Huwelijk op Loopafstand,
ofwel een HOLA-huwelijk, de een in de Bethaniëstraat en de ander op de Zuidwal.