Kerkelijk huwelijk Mechtild StultiensxRobert van Straaten in St.Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-05-2012 | Gewijzigd op: 13-05-2012
Op deze pagina de inzegening van het huwelijk in de St. Jan 
en onderaan het onthaal en de begroeting [gilde en de Kikvorschen] op de Parade.
[Elders staat -apart- de reportage van het feest in de Orangerie.]

In de Sint Jan vond vandaag -zaterdag 12 mei 2012 - de kerkelijke inzegening plaats van het huwelijk tussen Mechtild Stultiens en Robert van Straaten.
De plechtigheid die volgens de traditionele liturgie werd geleid door Antoine Bodar, werd luisterrijk opgezet door enkele solisten, onder wie de sopraan Miranda van Kralingen [ 'Cent Mille Chansons' van Frida Boccara] en het kamerkoor Capella Brabant, het barokorkest Concerto Barocco, die onder leiding stonden van de Bossche dirigent Mark Versteeg. In de viering met een overvollle Sint Jan klonk delen uit de Missa C van  Amadeus Mozart. Aan het orgel speelde Jacques van den Dool. De even plechtige als feestelijke dienst begon met het orgelspel van Van den Dool: 'Wilt heden nu treden'.
Waarna de celebrant Antoine Bodar 'de gasten van verre en van dichtbij' in het Nederlands en in het Frans een welkom heette.

De dag 'begon' op Bastion Oranje, waar een kleine bruidsreportage werd gemaakt en -heel symbolisch- toevallig twee scheepjes van de Diezerondvaarten aanmeerden. foto's © paul kriele, 12 mei 2012.

Toespraak van Antoine Bodar tot het bruidspaar aan het begin van de dienst.
Bij zijn tekst ging Bodar o.a. uit van de correspondentie die hij van Robert mocht ontvangen.
Bodar zei onder meer : '..U maakt ons deelgenoot van de liefde van het huwelijk, zoals God dat van ons verwacht. U bent en u staat middenin het leven en u bent alleszins maatschappelijk geslaagd.
Dit huwelijk is een kroon op uw leven, een buitengewone gebeurtenis. Vorig jaar hebt u elkaar in de KortePutstraat ontmoet . Vanaf vandaag gaat die straat door als de Rue de l'amour.'
U bent gevorderd in uw leven en u hebt een eigen zelfstandigheid opgebouwd. Dan zal een onderlinge aanpassing nodig zijn [..].
Aanpassingen....
Die noodzakelijke aanpassing blijkt al uit uw briefwisseling. Er is een verschil van visie  ten aanzien van de inrichting van uw huis.
De Baselaarstraat heeft de sfeer van het Noordbrabants Museum. De Zuidwal meer dat van het  Stedelijk Museum
Robert zegt in zijn brieven: 'Mechtild is meer van het zeer strakke inrichten, terwijl ik meer van de klassieken ben. We hebben een boekenkast gekocht.  Ik zie dit als een goede stap voorwaarts om Mechtild meer in een klassieke staat te brengen.
Gelukkig overwint de liefde,' sprak Bodar tot slot. 'Heb ik de liefde niet, 't baart me niet. Het is uw wens God en daarmee de kerk in uw geluk te betrekken.'

Het verdere verloop van de eucharistieviering.
Twee petekinderen,  Tijm Stultiens van Mechtild en Louise van Robert verzorgden de 1e en 2e lezing.
De plechtige eucharistieviering stond  -niet zo verwonderlijk in de meimaand- in het teken van Maria, de kleur blauw was dan ook sterk aanwezig en op het altaar stond ook een eeuwen oud beeld van Maria uit de privé-collectie van de Van Straatens. Het beeld, dat generaties lang een prominente rol speelt in de familie, komt van het Maria-altaaretabel van Adriaen van Wesel, waarvan bij de Zwanenbroeders nog twee delen aanwezig zijn.Het aanstaand echtpaar luistert naar de beide lezingen die vertolkt werden door hun petekinderen, resp. Louise en Tijm.


foto's © paul kriele, 12 mei 2012.

De twee uur durende dienst was door de muziek, de teksten en het bijzondere moment van het aanschuiven van de ringen een indrukwekkende gebeurtenis. Sportenthosiast Mechtild had voor deze ceremonie Yuri van Gelder als de 'Lord of the Rings' gevraagd samen met  Tijmen Stultiens de trouwringen te komen aangeven. Yuri zou in de middag nog een speciale act verzorgen op het huwelijksfeest in de Orangerie.

-Boven: Het uitspreken van het 'jawoord',  nadat de celebrant Antoine Bodar hen had gevraagd: 'U gaat elkaar trouw beloven. Bent u bereid elkaar lief te hebben en te waarderen al de  dagen van uw leven?

foto's © paul kriele,12 mei 2012.
 

Het aanreiken van de ringen door de turner/ringenspecialist Yuri van Gelder met  assistentie van Tijmen Stultiens.

   
Nadat de Bossche turner Yuri van Gelder en Tijmen Stultiens de ringen de kerk hadden binnengedragen, gaf Yuri aanwijzingen aan Bodar welke de goede voor Robert was. Daarop schoof achtereenvolgens Robert bij Mechtild en Mechtild bij Robert de trouwring aan elkaars  wijsvinger.  foto's © paul kriele, 12 mei 2012.

Consecratie met vendelzwaaien en tromgeroffel van het St.Catharinagilde uit Vught.
De jeugd van de familie Van Straaten, Goudsmit en Stultiens met onder andere twee bruidsmeisjes. Na de ceremonie van het overreiken van de trouwringen zingt Miranda van Kralingen het alom bekende lied van Frida Boccara 'Il y aura cent mille chansons'.
Het Vughtse gilde St.Catharina ondersteunt met tromgeroffel en het vendel zwaaien -als groet - de gebeurtenis van het avondmaal, die herdacht wordt in de consecratie. foto's © paul kriele, 12 mei 2012.

Maria kwam op het eind van de mis nog een keer terug toen het echtpaar Robert en Mechtild bij de Zoete Moeder een kaars op stak, terwijl de kerkgangers het Volkslied van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch zongen.

-Boven Rechts op de foto het Mariabeeld, dat generaties lang een prominente rol speelt in de familie Van Straaten, komt van het Maria-altaaretabel van Adriaen van Wesel, waarvan bij de Zwanenbroeders nog twee delen aanwezig zijn.

-Rechts Het gilde, dat het bruidspaar vooraf gaat, verlaat de kerk.
-Boven: Als bruidsmeisjes fungeerden: Bent Stultiens, Famke van Straaten, Yente Goudsmit en Tamar Goudsmit
-Rechts: De zon begon te schijnen en zette de Parade in een feeëriek, kleurrijk schouwspel met het gilde St.Catharina, De Kikvorschen en veel publiek dat op dit glamourhuwelijk was afgekomen.

 
foto's © paul kriele, 12 mei 2012.
Buiten toonde een daar speciaal geparkeerde vrachtwagen van Roberts bedrijf DPD- pakketpost een billboard met felicitaties voor het zojuist getrouwd paar.
foto © paul kriele, 12 mei 2012.

>>>Vervolg fotoreportage van de feestelijkheden op de Parade en in de Orangerie.

De hartelijke ontvangst bij het begin van de Parade  zette er de feestelijke stemming goed in. De Kikvorschvrouwen stonden traditiegetrouw bij een Brabants/Bosch huwelijk - klaar met worstenbroodjes en brandewijn.  Het publiek werd aangetrokken door muziek van de hofkapel van de Kikvorschen en de vendelzwaaiers van het gilde van St. Catharina uit Vught. Het werd daar een kleurrijk, muzikaal en feestelijk schouwspel. Dat voltrok zich ook weer volgens de Brabantse traditie, zoals de misviering ook volgens de kerkelijk traditie had plaats gevonden.
Intussen was er veel volk op dit schouwspel afgekomen.

   
De Kikvorschvrouwen stonden traditiegetrouw bij een Brabants/Bosch huwelijk - klaar met worstebrood en brandewijn.

Even later, toen het feest op de Parade eenmaal goed aan de gang was, danste het echtpaar met de Kikvvorschvrouwen op de muziek van de hofkapel
.

foto's © paul kriele, 12 mei 2012.
 

Officiële begroeting met de vendelgroet van het Vughtse Catharinagilde.


St.Catharinagilde brengt vendelgroet aan jong... getrouwd stel.

-Links en boven: Een dergelijk schouwspel met een gilde is zeldzaam en  meestal voorbehouden aan leden van het koninklijk huis, de Commissaris der Koningin en manifesteert zich ook in de Meimaand rond de Mariaverering
.


-Onder: Ook hier weer een enthousiast en meedoend echtpaar bij de folkloristisch fanfare van de Kikvorschen
Links onder: Een praatje met voorzitter Bertie van den
Heuvel.


foto's © paul kriele, 12 mei 2012.

Vertrek, onder begeleiding van de Kikvorschen en een grote schaar aan familie, vrienden en relaties naar de St.Jozefstraat[Orangerie] voor het huwelijksfeest.


De fanfare zet een slotmelodietje in om aan te geven dat het gezelschap vertrekt naar de Orangerie voor een voortzetting van dit huwelijksfeest rond de Groningse Mechtild en de uit Deventer afkomstige Robert
.

foto's © paul kriele, 12 mei 2012.

Voor reportage huwelijksfeest in de Orangerie

Terug naar boven