Ruim 500 ondernemers op Nieuwjaarsbijeenkomst KamervKoophandel

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-01-2012 | Gewijzigd op: 11-01-2012
De Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel Oost-en Noord-Oost Brabant stond in het teken van vooruitzien, samenwerken, innovatief en creatief ondernemen.
Na een film met visies van bekende Brabantse Ondernemers, waaronder Heijmans, Sligro, Versteynen en Sioux, volgde toespraken van de voorzitter van de Kamer Ton Nelissen en van gedeputeerde voor Economische Zaken en Bestuur Bert Pauli, voormalig wethouder van EZ van Den Bosch.

Het muzikaal intermezzo kwam van de studenten aan het Tiburgs Conservatorium zanger/pianist Erza van Nassauw en zangeres Lois van de Ven. 

-Boven: De algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Henk Rosman en rechts boven de voorzitter Ton Nelissen.
-Rechts: Gedeputeerde voor Economische Zaken en Bestuur Bert Pauli.

foto's © paul kriele, 4 januari 2012.

De ondernemers stipten allen wel even de crisis aan, maar toonden zich desalniettemin tevreden over het afgelopen jaar: 
-Hans Duister [Sioux]: 'heel trots dik tevreden', 
Gerrit Witzel [Heijmans]: 'heel goed jaar',
Koen Slippens: 'bij schaarse markten komen de winnaars boven', 

In hun optimisme over het nieuwe jaar vernamen we ook wat wensen: 
-'Liever geen hogere accijnzen' [Marijke Mignot] ,
- 'Werknemers tussen de 60-65 zouden we minder kunnen gaan betalen. Maar zo iets te zeggen is not done', Slippens: 
-'We krijgen het zwaarder. Specialisatie is een must',  Wil Versteynen/ GVT.
-'Er is crisis, maar we moeten niet overdrijven' en ..'Laat je niet in de put praten', Gerrit Witzel/ Heijmans
-'Zorgen dat je uniek  bent, dan heb je altijd een sterk bod,'  Hans Duister /Sioux
-'Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd', Mignot.

Ton Nelissen sprak in de lijn van deze ondernemersvisies. De Kamervoorzitter ontweek evenmin het aspect roerige tijden: 'De bouw, de horeca, detail en de logistiek hebben het moeilijk. De meer cyclische bedrijven zien hun portefeuilles teruglopen en de conjunctuur gevoelige bedrijven blijven op peil. Brabant scoort toch nog beter dan de andere provincies.'  
 
Nelissens kritiek: 'Het  kabinet vergeet een integrale samenhangende visie te ontwikkelen en pakt de maatschappelijke problemen onvoldoende aan.' 
In een van de punten in het regeerakkoord staat het voornemen om in 2013 met een ondernemerspleinen te komen. Aan dit - fysieke en/of digitale- loket kunnen zakenlui vragen stellen en in kontakt treden met de overheid.
Nelissen: 'De Kamers van Koophandel, de belastingen en de gemeenten gaan zich ook bij dit ondernemersplein aansluiten, Hiermee blijft de verankering van de organisatie [wat een zorgpunt is],in de regio bestaan, aldus Nelissen. 
Maar Nelissen had ook kritiek op de talrijke organisaties en instituten die een vraagbaak willen zijn voor ondernemers.' Er is een woud aan dit soort instanties ontstaan waar nodig iets aan gedaan moet worden. De KvK wil deze vraagbakens gaan insnoeien,' sprak Nelissen, 'om tot een meer effectieve en daardoor ook goedkopere opzet te komen. Voor ondernemers  is die warboel aan adviseurs te complex en onduidelijk geworden.' 

Gedeputeerde Bert Pauli
Op de opmerking over de  warboel aan vraagbakens haakte gedeputeerde Bert Pauli in met de aankondiging dat '...de provincie deze hulpverlenende instanties gaat aanpakken op uniformiteit en efficiency. De provincie start met een 24-uurs  digitale bereikbaarheid voor alle tranaacties die ondernemers met de provincie willen regelen.' 
Ook Pauli, die eerst de gunstige positie van de provincie aanhaalde, stipte de kwaliteiten aan van Brabant en 'de Brabander': goede netwerkers, inventieve en creatieve mensen. 

Gedeputeerde voor Economische Zaken en Bestuur Bert Pauli.
foto © paul kriele, 29 april 2008.

Top 5 van Europa
Brabant heeft de kwaliteit van leven. Brabant is meer een regio van Europa dan een provincie van Nederland,' aldus Pauli die besloot met dat '.. Brabant tot de top 5 van de meest inventieve regio's van Europa wil behoren.
Daar moet -nog harder dan voorheen - aan getrokken worden. Daarvoor is creativiteit en inventiviteit nodig. Maar ook samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en het zakenleven. En daar schort het nog wel eens aan..'.

Terug naar boven