Nelissen KvKoophandel draagt 'oplossingen' crisis aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-01-2013 | Gewijzigd op: 03-01-2013
Intensievere samenwerking [Techniekpact] tussen het onderwijs en het bedrijfsleven om gemis aan technische vakmensen op te vangen, inkrimping van 'de Kamer' [organisatorisch, werkwijze en qua aantal kantoren],  specifieke ondersteuning van ambitieuze mkb-ers met voorlichting, advies en begeleiding. Dat zijn enkele punten uit de Nieuwjaarsrede van Ton Nelissen, voorzitter van de Kamer van Koophandel Brabant.

Voorzitter Kamer van Koophandel Oost-Brabant Ton Nelissen.
 

Nelissen, begon zijn nieuwjaarsrede donderdagmiddag 3 januari 2013 in het 'Congrescentrum 1931' somber. Voor  circa 500 ondernemers uit het bedrijfsleven haalde de voorzitter - ter bevestiging van 'somber' -de resultaten van het Eurochambres-onderzoek (Eurochambres Economic Survey (EES) aan, waaraan ruim 53.000 bedrijven in 26 landen deelnamen. Daaruit blijkt dat het ondernemersvertrouwen op het laagste niveau staat sinds 20 jaar! En volgens de Europese Kamers van Koophandel is bijna 2 op de 3 ondernemers pessimistisch is over volgend jaar. Ook in Nederland staan volgens de conjunctuur enquête alle indicatoren, behalve de export, op rood.

-Door de crisis, zegt Nelissen, moeten zaken structureel anders worden georganiseerd: onderwijs, woningmarkt en de arbeidsmarkt, moeten flink op de schop. 

-Een belangrijk deel van de oplossing [van de crisis] ligt in de regio. Daar ligt hét schaalniveau waarop efficiënt en effectief gewerkt kan worden.
-Ook de Kamer van Koophandel zal zich met haar beleid verleggen en meer scherper onderscheid gaan maken tussen algemene dienstverlening [met een meer digitale aanpak] enerzijds en specifieke ondersteuning anderzijds. Ondernemers, verenigingen en gemeenten krijgen minder ondersteuning. Daar volgt nader bericht over.
-De Kamers van Koophandel gaan inkrimpen door reorganisatie en het opheffen van kantoren, en door efficiënter en selectiever te gaan werken.
Daarnaast richten we ons op doelgroepen van ondernemers. Wij gaan hen helpen in drie onderscheidende thema’s: ondernemerschap, innovatie en internationalisering. In dat opzicht zoekt de KvK ambitieuze mkb-ondernemers, die willen groeien en waardoor zij een bijdrage kunnen leveren aan het economisch rendement.
De Kamer helpt hen met de inzet van (collectieve) voorlichting, (innovatie) advisering, begeleiding en omgevingsdeskundigheid.

Als oplossingen ziet Nelissen
Nelissen stelt een steviger rol voor financiële partijen in de regionale samenwerking voor een betere financiële infrastructuur. Programma’s van Brainport en de BOM maken risicokapitaal beter bereikbaar voor het MKB (denk aan bijv. het investeren door oud-ondernemers in innovatieve bedrijven [project Brabants Vermogen).
Maar het blijft staan, dat vraag en aanbod in deze regio nog beter bij elkaar te brengen.

Om het tekort aan technische vakmensen op te vangen doet de voorzitter aan Den Haag het voorstel de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken met een uit het regeerakkoord voorgesteld Techcniekpact. Nelissen ziet ook meer in het verbeteren van het imago van de technische beroepen.

De Kamervoorzitter besloot zijn rede met de tip die ondernemers zelf hem aandroegen: Ga uit van uw eigen kracht en van de kwaliteiten van deze veerkrachtige regio.


Terug naar boven