Jaaroverzicht Kamer van Koophandel 2012

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-04-2013 | Gewijzigd op: 27-04-2013
Het afgelopen jaar was de ondersteuning van de Kamer van Koophandel -Brabant gericht op ondernemers in de health-en leisuresector.
Maar het ‘Jaaroverzicht 2012’ gaat uiteraard in op de crisis –‘voortaan een vertrouwencrisis’-  alles moet op de schop: de woningmarkt, de arbeidsmarkt en het onderwijs.

Maar ‘de Kamer’ betrekt de crisis ook op zichzelf: vanaf 1-1-204 komen alle Kamers tezamen met de stichting Syntens, onder het ministerie van Economische Zaken als een zelfstandig bestuursorgaan, kortweg ZBO.
De nieuw te vormen KvK onderhoudt, zoals voorheen, het Handelsregister, beheert en faciliteert het digtale ondernemerplein en richt zich met name op kansrijke kleine ondernemers [mkb-ers].

Een greep uit het jaaroverzicht 2012
-In 2012 is het voltooien van het digitaliseren van het archief handelsregister [start in 2002] afgerond met de vernietiging van het papieren archief.
-Ondernemingen die niet economisch actief zijn worden uitgeschreven. Zo zijn alle eenmansbedrijven aangeschreven. Bij geen reactie volgde uitschrijving.
-In 2012 is voortgegaan om het Handelsregister representant te laten zijn van de feitelijke en niet van de administratieve werkelijkheid [actualiseren]. Daartoe worden bij alle Kamers de werk- en capaciteitsprocessen geüniformeerd.
-Via uiteenlopende acties marketing-, en powerdag, netwerkbijeenkomsten en seminars e.d. is specifiek ingezet op het groeiend aantal ZZP-ers .
-Handel met buitenland
40 bedrijven namen deel aan internationale handelsmissies. Er werd samengewerkt met Brainport en Agentschap NL met als doel de internationale handel te bevorderen.
-De dienstverlening aan klanten werd gestimuleerd bijv. door pro/actief met ze te bellen.
-Start van het online registreren van kleine ondernemers en de opzet van de informatievoorziening via digitale nieuwsbrieven. Opzet twitteraccount kvk _brabant.
-In 60 gevallen werd ondersteuning verleend om het centrummanagement meer te professionaliseren.
-Actie werd gevoerd om het glasvezelnetwerk uit te doen breiden en om de toegankelijkheid [aanleg]- tot breedbanddiensten goedkoper te maken.