Bezoek Oeteldonks gezelschap aan bisdom

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-02-2012 | Gewijzigd op: 18-02-2012
Zoals voorgaande jaren bezocht Prins Amadeiro XXV vrijdagmiddag 17 februari 2012 tegen vieren het bisschoppelijk paleis aan de Parade. Daar ontving hulpbisschop Rob Mutsaerts Amadeiro XXV en enkele ledenv an de hofhouding., onder wie zijn adjudant en De Peer.
In de kapittelzaal werd door mgr. Mutsaerts een kopje koffie, een glaasje brandewijn met suiker en een worstenbroodje geserveerd. Ook plebaan Gert Jan Van Rossem en kapelaan Patrick Kuis waren bij de ontvangst aanwezig. De doos sigaren ging rond en de hulpbisschop sprak het gezelschap toe aan de hand van het evangelie van de dag, aan het slot waarvan hij concludeerde dat dit volksfeest ook bedoeld is "om te verbroederen samen", wat door zijn gehoor bevestigd werd met een welgemeend: "Amen".

Traditioneel bezoek van de Prins en zijn gevolg dat bestond onder meer de minister-president, Driek Pakaon en Peer vaan den Muggenheuvel en diens Assessor aan het bisdom.