CDA -niet de enige fractie - zet vraagtekens bij omvang bezuinigen

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-10-2015 De fractie van het CDA vindt dat er serieus moet worden nagedacht of de geplande bezuiniging van € 10,3 miljoen, met de feiten van vandaag, moet worden doorgezet.

Fractievoorzitter Ben Wagemakers:  vroeg zich in de Commissie Bestuurszaken af : 'Of dit wel zo verstandig is.”

Volgens het CDA zou er minder bezuinigd kunnen worden, omdat in het nieuwe beleid ondertussen € 1 miljoen is geschrapt. Daarnaast ontvangt de gemeente een hogere bijdrage van het Rijk. Daarnaast ontstaat er met het doorzetten van de voorgelegde bezuinigingen in 2019 een structureel overschot van € 1 miljoen.
Ben Wagemakers concludeert dat “met een tandje minder” er nog steeds een sluitende begroting is. Maar bovenal dat er minder pijn is bij de Bosschenaren.
De fractie vond ook andere fracties aan zijn zijde, zowel van de oppositie als van de coalitie. Met name  met de secretarieën [Empel en Engelen ] moet prudent worden omgegaan, aldus Rosmalens Belang.
Volgens het CDA moet er nog maar eens goed gekeken worden naar bezuinigingen op sport, cultuur en de wijken.