CDA vraagt actualisering detailhandelsnota

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-02-2016

De CDA-fractie heeft B&W gevraagd om op korte termijn met een actuelere versie van de Detailhandelsnota te komen.
De oude dateert van 2011 maar werd toen summier aangepast.  Die stap zet de fractie omdat de ontwikkelingen in de detailhandel haar grote zorgen baart. Ze wijst daarbij op de dreigende sluiting van winkels waarover ze al eerder [december jl.] vragen aan  B&W stelde.
CDA: 'Ook in de wijken staan winkeliers onder druk. De wijkwinkel-centra moeten aanpassingen verrichten en nieuwe wegen inslaan om antwoord te kunnen geven op het nieuwe winkelen. Maar zij zijn op dit moment erg terughoudend, vanwege het ontbreken van voldoende duidelijkheid over de ontwikkelingen in de directe omgeving zoals winkelstrips, buurt- en andere wijkcentra. De huidige detailhandelsnota is onvoldoende actueel'' .