CDA wil vestingrondje rond de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-05-2016 | Gewijzigd op: 20-05-2016
De CDA fractie doet een suggestie om rond de vestingstad een doorlopend wandelrondje te realiseren. Met een dergelijke wandelroute - genaamd vestingrondje-  worden de vestingwerken aantrekkelijker gemaakt en krijgt de stad -toeristisch gezien -een meer prominente plek.
Het CDA haalt er nog meer geijkte motieven bij om haar idee te versterken: met die route wordt extra ingezet  op herhalingsbezoeken  en zal de verblijfsduur van bezoekers worden verlengd...

Door middel van bijv. vlonders en
wandelpaden ontstaat er een
aaneengesloten wandelpad [vestingronde] rond de stad.
Links, nabij de Munteltuinen, aanleg
van een drijvend voetpad langs de Aa.
 

Het CDA wil, bij monde van Freek van Genugten, na alle eerdere investeringen [ten bedrage van € 55 miljoen], de vestingwerken verder ontsluiten en sterker op de kaart zetten.
Met drijvende vlonders langs de Aa, ontstaat er aan de noordzijde van de oude stad een zicht op de stadsmuur. 

*Opmerking: Ruim een eeuw geleden, nog  vóóor de stadsuitleg naar het Noorden, Oosten en Zuiden spraken de Bosschenaren van een 'uurse wal', wanneer ze binnen een uur de hele stad konden omlopen....