Vragen over minder vergoeding monumentenrestauratie particulieren

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-10-2016 De CDA fractie vraagt in een brief dd.7-10-2016 aan B&W of er- ondanks een Rijksbezuiniging  op de begroting 2017 nog mogelijkheden overblijven voor subsidie van onderhoud van monumenten?
Die vraag volgt uit een bezuiniging door het Rijk waar het specifiek gaat om de Wet Inkomstenbelasting.
Olaf Thelissen van het CDA vraagt wat het College gaat doen om die ingreep van het Rijk die gevolg hebben voor de 110 monumentale  panden in de stad te keren