Extra inzet beveiliging in Hinthamerstraat nav incidenten

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-05-2017 | Gewijzigd op: 26-05-2017
Extra inzet beveliging in Hinthamerstraat na klachten over de situatie en de plaatsgevonden15 incidenten rond Inloopschip.
De gemeente  en de directie van het Inloopschip reageren daarop  na klachten van de winkeliers en bewoners en vragen van het CDA [zie hieronder]. Novadic-Kentron gaat extra toezicht houden bij de verslaafdenopvang van het Inloopschip.

Bericht van 23 mei 2017: Politiek bemoeit zich met onveilige situatie Hinthamerstraat
CDA en
gewoon Ge-dreven hebben vragen gesteld over de onveilige situatie in de Hinthamerstaat. Reden zijn de recente vijftien incidenten die daar zouden hebben plaatsgevonden. De overlast werd veroorzaakt door drinken op straat, het gebruik van drugs en het doorverkopen van aan de coffeeshop gerelateerde zaken. De bezoekers aan  het Inloopschip en coffeeshop Meetpoint zijn de boosdoeners.
 
Raadslid Ben Wagemakers van het CDA die samen met Gewoon Ge-dreven vragen stelde over  de incidenten in de Hinthamerstraat.

................................................................

De fracties, bij monde van raadslid Ben Wagemakers, vragen  aan het College welke stappen zij gaat ondernemen om de overlast daadwerkelijk aan te pakken. 

Hun vraag over camera's  is al beantwoord met de komst van 32 camera's in de binnenstad.