Marianne van der Sloot door bestuur voorgedragen als lijsttrekker CDA

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-07-2021 | Gewijzigd op: 05-07-2021
Marianne van der Sloot door bestuur voorgedragen als lijsttrekker CDA
 


Marianne van der Sloot bij haar
vertrek als raadslid van het CDA.
Van der Sloot is vanaf 2019
onder meer lid Gederputeerde Staten.


foto © henk van esch, 2 juli 2019

 Op de algemene ledenvergadering van 14 juli 2021 wordt Marianne van der Sloot door het bestuur van het CDA Den Bosch voorgedragen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 17 maart 2022..Het bestuur volgt hiermee het advies van de vertrouwenscommissie [Tom Koot, Madeleine van Toorenburg, Cas de Quay en Jean Wiertz].
Met de keuze voor de 39-jarige Marianne van der Sloot kiest het bestuur nadrukkelijk voor kennis, bevlogenheid en ervaring. Marianne zat acht jaar voor het CDA in de gemeenteraad van Nijmegen (2002-2010).
In de gemeente ‘s-Hertogenbosch was zij negen jaar gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de CDA fractie (2010-2019) en woordvoerder op een groot aantal dossiers waaronder financiën, zorg, welzijn en cultuur. Tevens was zij lid van de Rekenkamer van de gemeente.
Van 2015-2019 was Marianne fractievoorzitter van de CDA fractie in Provinciale Staten en vice-voorzitter van Provinciale Staten.
In 2019 werd zij gekozen tot gedeputeerde voor Brabant en kreeg zij de portefeuille Samenleving, Cultuur, Erfgoed en Sport.
Op dit moment is Marianne bestuurssecretaris van Rabobank Nederland en voorzitter van het Verband Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO). Tevens is zij bestuurslid van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen.

Marianne van der Sloot wordt door de kandidatencommissie en het bestuur gezien als professioneel en uiterst talentvol, met zowel gemeenteraadservaring als bestuurlijke ervaring. Zij is in staat om op een eigentijdse manier invulling te geven aan het gedachtegoed van het CDA en dit te vertalen naar de gemeente ’s-Hertogenbosch. De keuze voor Marianne als lijsttrekker is dan ook unaniem genomen. CDA Den Bosch richting gemeenteraadsverkiezingen in 2022.