Inloopmiddag CDA over bezuinigingen.

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-02-2011 | Gewijzigd op: 15-02-2012
Op de redelijk bezochte inloopbijeenkomst over de bezuinigingen [12 februari 2011] gingen met name vertegenwoordigers van welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties de discussie over de ombuigingen aan.
Ben Wagemakers, fractievoorzitter CDA ’s-Hertogenbosch: “Alle instanties bevestigen dat bezuinigingen noodzaak zijn, we zoeken nu naar de juiste accenten”.

Eerste inloopmiddag van het CDA over bezuinigingen.
 

In de discussies kwam naar voren dat men zich zorgen maakt over de opstapeling van bezuinigingen door het rijk, de provincie en de gemeente. Verder blijkt er een vrees te bestaan dat de bezuinigingen vooral korte termijn gericht zijn, waardoor de problematiek op de lange termijn mogelijk groter wordt. Tenslotte was er een zorg dat organisaties waarin vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren voor de samenleving, zwaar geraakt worden.

Deze inloopmiddag maakt deel uit van de oriëntatie van de CDA fractie over de bezuinigingen. Al eerder hebben inwoners hun bezuinigingskeuzes kenbaar gemaakt op het CDA bezuinigingsbord in het centrum, de diverse wijken en via de website.
Ben Wagemakers: “Al deze reacties bevestigen dat Bosschenaren een sterke stad met een sociaal karakter willen. In de gemeenteraad zal de CDA fractie oog houden voor de zwakkeren in de samenleving en de belangrijke rol van de vrijwilliger”.
Op 28 februari bespreekt de gemeenteraad de voorstellen over de bezuinigingen.