CDA-voorstel ter voorkoming van eenzaamheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2012 ‘Ruim 11.000 mensen zijn eenzaam in ‘s-Hertogenbosch’, zegt Marianne van der Sloot, gemeenteraadslid van het CDA. ‘Eenzaamheid is een probleem in de stad en komt voor bij verschillende mensen zoals chronisch zieken, gehandicapten en alleenstaande ouders.’

Om dit probleem aan te pakken dient de CDA-fractie een initiatiefvoorstel in. Daarmee vraagt de fractie de gemeenteraad om eenzaamheid meer nadruk te geven in haar beleid. Het gaat om: het trainen van betrokkenen, het communiceren over de manieren om eenzaamheid te voorkomen en het meenemen van het thema eenzaamheid in alle indicatiegesprekken van de WMO.
De signalen die het  CDA in het -in december 2011 gehouden- symposium 'Eenzaamheid' opving, vormen de aanleiding om met dit voorstel 'voorkoming van  eenzaamheid' te komen.

Het aantal mensen dat te weinig contacten heeft is de afgelopen jaren toegenomen. Uit het jaarverslag van de gemeente blijkt dat 8% van alle Bosschenaren in de stad te weinig sociale contacten heeft. Daarnaast geeft 22% van mensen met een beperking aan te weinig sociale contacten te hebben.