Te weinig geld voor chronisch zieken & gehandicapten, zegt CDA

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-09-2013 De CDA- fractie richt zich met schriftelijkhe vragen [dd. 14-9-2013] tot B&W vanwege het feit dat het kabinet blijft bezuinigen en taken blijft doorzetten naar de gemeenten. Per 2014 wordt de gemeente verantwoordelijk voor het zak- en kleedgeld voor chronisch zieken en gehandicapten, de WTCG. 


Het CDA maakt zich zorgen over deze bezuiniging die opgestapeld wordt op alle andere bezuinigingen. De chronisch zieken en gehandicapten hebben te maken met veel regelingen die worden afgeschaft, waardoor hun besteedbaar inkomen sterk kan dalen. De staatssecretaris heeft, na kritiek, de bezuiniging op de mensen die in een instelling wonen een beetje afgezwakt. Voor mensen die thuis wonen, blijft echter de volledige bezuiniging staan. Teveel bezuinigen op een kwetsbare doelgroep, dat is geen goede zaak volgens het CDA.

Door de nieuwe regels is ’s-Hertogenbosch vanaf 2014 zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning aan chronisch zieken en gehandicapten. Daarvoor krijgen we van het Rijk een extra – maar veel lager – budget om het inkomensverlies te compenseren. Het budget is echter niet ‘geoormerkt’. Het is voor een gemeente niet verplicht om dit geld te besteden aan chronisch zieken en gehandicapten.

Voor het CDA staat vast dat het geld dat bestemd is voor chronisch zieken en gehandicapten ook voor deze groep moet worden gebruikt. Er is sprake van een grote stapeling van bezuinigingen voor de doelgroep vanaf 2014. Oormerken van het geld vinden we dan ook verstandig, aldus fractievoorzitter Marianne van der Sloot.