GroenLinks en CDA in actie tegen plastic tasjes

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-03-2016 | Gewijzigd op: 02-03-2016


GroenLinks wil, net zoals in Rotterdam, een wedstrijd  organiseren om het gebruik van plastic tasjes fors te verminderen. Daarom komt ze in de gemeenteraadsvergadering deze maand maart met het voorstel 'Geef plastic de zak!'.
Raadslid Esther de Ruiter: 'Plastic brengt grote schade toe. De plastic soep die in de oceanen drijft heeft grote gevolgen voor dieren en het milieu.' 
'Nederland' gooit jaarlijks  26 miljoen kilo aan plastic tassen weg. Dat plastic vervuilt stad en natuur. Daarom zijn per 1 januari 2016 gratis plastic tassen in winkels niet meer toegestaan.

Vreemd is dat de fractie zegt/ denkt dat het aan het college is om de wedstrijd  - gepland in najaar 2016 -te organiseren. Ook het CDA ageert scherp tegen het gebruik van plastic tasjes. CDA-er Mart van Nistelrooij heeft daarom een motie ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 1 maart jl. In deze motie wordt “Het College van B&W gevraagd om alles in het werk te stellen om deze tasjes te vervangen door een milieu afbreekbare tasje zoals gemaakt van maiszetmeel.” Het CDA wil dat B&W gaat overleggen met o.a. de marktadviescommissie en de detailhandel. Mart van Nistelrooij hoopt dat: “Men zo snel mogelijk gaat overstappen op het verstrekken van milieuvriendelijke tasjes.” De ingediende motie kon op brede steun van de gemeenteraad rekenen.