GroenLinks weer in actie tegen goederentreinen door de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-03-2016 | Gewijzigd op: 15-03-2016
GroenLinks stelt weer vragen over de komst van goederentreinen over het spoor door Den Bosch. Aanleiding is het uitstel van het Tracébesluit en de MER [Milieu Effect Rapportage] door ProRail, waardoor de gemeente er nog geen zienswijze over heeft kunnen uitspreken.
Maar..... er zijn intussen aan het spoor bij Meteren al wel enkele aanpassingen verricht, bedoeld om al op korte termijn goederentreinen door de stad te laten rijden. Dit ondanks dat de GGD waarschuwt voor de gevolgen voor bewoners langs het spoor [Meteren- Boxtel].
Echter er is geen aandacht om eventuele gevolgen in te perken.

Dat leidt tot vragen van de fractie:
- Beseft de gemeente welke gevolgen dit voor omwonenden heeft en ligt daar al een inventarisatie van klaar ?
- Bereidt de gemeente zich al voor op maatregelen rond die gevolgen ?
- Maakt het aspect gezondheid ook onderdeel uit van de gesprekken van de gemeente met ProRail ?
- Wat is er met de brief naar Den Haag -nav het treinongeluk van de giftrein in Tilburg - gebeurd ?
- Zet de gemeente nog in op een verbod van giftreinen door bewoond gebied en stelt zij alternatieve routes voor ?