GroenLinks' motie over minimale parkeernormen auto's

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-09-2016 | Gewijzigd op: 19-09-2016
De fractie van GroenLinks heeft een motie ingediend waarin zij de de parkeernormen voor auto's wil terugdringen ten gunste van de fiets en het OV én... door parkeerplaatsen voor auto's te verminderen. Hierdoor ontstaat  een schonere lucht schrijven fractieleden Esther de Ruiter en René Vonk. Zij geven B&W wat aandachtspunten en ontwikkelingen die hun motie in feite ondersteunen, zoals jongeren maken steeds minder gebruik van de auto, in Den Bosch is het autogebruik  hoger dan elders, de stad streeft naar een autoluwe binnenstad .   

De motie verzoekt het College van B&W bij de nieuwe Parkeernormering uit te gaan van de minimale parkeernormen van CROW [auto's].