Gemeente antwoordt BosscheGroenen aanbesteding&risico's nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-02-2017 | Gewijzigd op: 01-02-2017
 De gemeente beantwoordt  [dd. 1 februari 2017] de vragen die De Bossche Groenen  [dd. 20 januari 2017] stelde over de vertraging van de' planning informatievoorziening' nieuw theater en vroeg naar de oorzaken en of er risico's gelopen zijn ?

In haar antwoord ontkent de gemeente  dat er in die planning vertraging zou zijn ontstaan: 'Die planning is tussentijds nader uitgewerkt. En dat is de verklaring dat er onduidelijkheid over is ontstaan.
In de werkplanning is - wat betreft de afronding van de aanbestedingsprocedure - tov de eerdere raadsinformatiebrief, nader uitgewerkt.

Het antwoord van de gemeente  vervolgt: 'In de marktconsultatie vormen de eventuele risico's nieuwbouw,  geen onderdeel.'
Het antwoord van de gemeente:  Waarom de informatie over de risico's is uitgebleven, is dat '.... de opzet van de aanbestedingsstukken binnen de kaders van de Raad valt. Daarom is er niet actief over gecommuniceerd.'  

Tot slot vraagt De Bossche Groenen: Hoe oordeelt het College van B&W over  de informatievoorziening rond de aanbesteding in het licht van het Handvest Informatievoorziening Gemeenteraad?  
Gemeente: 'Onze informatie verloopt conform het Handvest, maar de aanbesteding valt onder vertrouwelijke informatie.'