Op vragen van Groen Links meer eetbaar groen in de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-11-2018 | Gewijzigd op: 28-11-2018
De gemeente antwoordt op vragen van Groen Links [brief van R.Vonk dd.18102018] of zij actief eetbaar groen wil [doen] aanleggen, dat die gedachten en ideeën worden overgelaten aan verenigingen en het particulier initiatief. In de brief van de gemeente wordt ook verwezen naar het  door de gemeenteraad  vastgestelde Groene Delta 2 programma.

In de gemeentebrief [dd. 27112018] staat als antwoord dat bij het kiezen van eetbare inheemse planten de samenwerking wordt gezocht met  bewonersinitiatieven en hen het zelf laten doen. 'Overvloedige oogst moet wel beperkt blijven,' staat er ook te lezen.
De gemeente zal schoolbesturen wel adiviseren bij het inrichten en vergroenen van een schoolplein om er te letten op de aanpant van eetbaar groen.
De gemeente gaat ook bekijken of er combinaties te maken zijn tussen locaties voor een voedselbos en  initiatiefnemers.