Van Berckelstraat wordt snel' fietsstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-06-2020 | Gewijzigd op: 02-06-2020
De gemeente gaat de Van Berckelstraat versneld inrichten als nieuwe fietsstraat.
Dat betekent, zo zegt een nieuwsbericht, dat de verkeersveiligheid en de leefomgeving wordt vebeterd.  Door 'corona' zijn er meer fietsers en voetgangers op de weg en die geven we (letterlijk) de ruimte. Daarom wordt versneld ook het autoverkeer geweerd.Maar de lijnbussen blijven er  wel gebruik van maken.
 
Inkijk in Van  Berckelstraat een
van de hoofdroutes -kmet name
voor fietsers-  naar de binnenstad.

Bewoners blijven bereikbaar en automobilisten naar de binnenstad wordt op een andere route gewezen.
gheid We voerden eerder een studie uit naar de inrichting van de Van Berckelstraat. Een nieuwe inrichting is nodig om de verkeersveiligheid en leefomgeving te verbeteren. En om te zorgen voor een betere doorstroming van fietsers en openbaar vervoer. We inventariseerden daarvoor de ideeën en wensen van direct belanghebbenden. En beoordeelden de huidige knelpunten.

Uit onderzoek en inventarisatie van de wensen van omwonenden  zijn verschillende varianten gekomen.
Wethouder Kâhya: “We versnellen het autoluw maken van de Van Berckelstraat. Om de fietsers die in d  straat in de knel komen, gaan we hen ruim baan geven. Eerst met tijdelijke maatregelen.  Minder autoverkeer en meer ruimte en veiligheid voor het langzaam verkeer.

En nu komt in het hoofdstukje 'planning ' het antwoord op 'versneld.'.. 
De gemeente kan niet zeggen wanneer de Van Berckelstraat aangepast wordt. Dat is afhankelijk van lopende wrerkzaamheden (zoals  Kanaalboulevard), afstemming met Arriva en de hulpdiensten.
Gestart wordt met een tijdelijke inrichting van een fietsstraat. Bezien wordt hoe de bus daar in past. Ondertussen wordt gestart met het maken van een definitieve inrichting samen met de belanghebbenden, waarbij gelet wordt op bijv. de bereikbaarheid van de woningen en de winkels in de straat. Als dat traject klaar is wordt eerst een proef gedaan met tijdelijke verkeersmaatregelen. 


Bericht van 17 april 2019  Politiek kaart problemen van verkeer in Van Berckelstraat aan
Puntsgewijs antwoordt [brief dd. 16042019]  de gemeente op vragen van de Bossche Groenen, die de problemen van langzaam verkeer o.a. door de Van Berckelstraat aan de kaak stelde [brief dd. 18032019]. Kern is dat er nimmer is besloten dat de Van Berckelstraat een langzaamverkeersroute zou worden zonder auto's.
Er is ook niet besloten om een nieuwe langzaamverkeersroute vanauit de Van Berckelstraat naar het Gasthuiskwartier aan te leggen. Als er al sprake is van een langzaamverkeersroute dan maakt dat onderdeel uit van het vastgestelde ruimtelijke en functionele kader voor de invulling fase 1 GZG, aldus het gemeentelijk antwoord. En waarom dat niet is gebeurd'?  vraagt Judith Hendrickx  toch nog  ten overvloede. 'Dat is al gebeurd via de 'artikel 33  vragen' dd. 26112018', aldus het antwoord. 'Het volgt zodra we  een integrale verkeerskundige afweging hebben gemaakt voor dit gebied. Daarbij streven we af op de beste variant, de wijkontsluiting en de lokale bereikbaarheid in acht nemend. De keuze valt kort na de zomer'. 

Terug naar boven